Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні

Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про щорічну доповідь
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини про стан дотримання
та захисту прав і свобод людини в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 28, ст.270 )

Заслухавши відповідно до пункту 17 статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та статті 18 Закону України "Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР )
представлену Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Карпачовою Н.І. щорічну доповідь про стан дотримання та захисту
прав і свобод людини в Україні, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Взяти до відома представлену Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини Карпачовою Н.І. щорічну доповідь про стан
дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.
2. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України вжити
заходів щодо подальшого вдосконалення законодавства України з
питань дотримання та захисту прав і свобод людини.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, іншим органам
державної влади розглянути висновки та рекомендації щорічної
доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та
вжити відповідних заходів щодо поліпшення стану забезпечення прав
і свобод людини в Україні, вдосконалення правозастосовчої практики
в галузі прав і свобод людини.
4. Надрукувати в газеті "Голос України" текст виступу
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час
представлення щорічної доповіді про стан дотримання та захисту
прав і свобод людини в Україні.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3194-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry