Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів

Про внесення змін до Закону України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 50, ст.368 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302;
2002 р., N 2, ст. 5, N 29, ст.200) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
"собівартість виготовлення одного примірника передплатного
видання - будь-які прямі матеріальні і загальновиробничі витрати,
пов'язані із створенням друкованих періодичних засобів масової
інформації (видань), без урахування колірності друку видання та
витрат на оформлення передплати, доставку передплатникам
друкованих періодичних видань чи будь-яких інших витрат
розповсюджувача".
2. Частину другу статті 9 після слів "40 відсотків
собівартості" доповнити словом "виготовлення".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
III. Кабінету Міністрів України протягом місяця після
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 214-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry