Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про тимчасову міграцію громадян України для роботи в Португальській Республіці

Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про тимчасову міграцію громадян України для роботи в Португальській Республіці

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською
Республікою про тимчасову міграцію громадян України
для роботи в Португальській Республіці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.200 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Португальською Республікою про
тимчасову міграцію громадян України для роботи в Португальській
Республіці ( 620_006 ), підписану 13 лютого 2003 року в м. Києві,
ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 листопада 2003 року
N 1318-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry