Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною
Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і
взаємний захист інвестицій

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 42, ст.385 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Подану Кабінетом Міністрів України на ратифікацію Угоду між
Україною та Федеративною Республікою Німеччина про сприяння
здійсненню і взаємний захист інвестицій, підписану в м. Києві 15
лютого 1993 року ( 276_415 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 жовтня 1994 року
N 193/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry