Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з перейменуванням центральних органів виконавчої влади

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з перейменуванням центральних органів виконавчої влади

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з перейменуванням центральних органів
виконавчої влади
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 24, ст.299 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці четвертому частини другої статті 224 та у пункті
1 частини другої статті 229 слова "Міністерства транспорту
України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі транспорту";
2) у частині другій статті 244-5 слова "Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України" замінити
словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань економічної політики";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів Міністерства транспорту України (статті
136, 141, 142)" слова "органів Міністерства транспорту України"
замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі транспорту";
в абзаці "органів Міністерства праці та соціальної політики
України (частина перша статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1)"
слова "органів Міністерства праці та соціальної політики України"
замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";
в абзаці "органів Міністерства екології та природних ресурсів
України (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91)" слова "органів
Міністерства екології та природних ресурсів України" замінити
словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів";
в абзаці "органів Державної інспекції цивільного захисту та
техногенної безпеки (стаття 188-16)" слово "органів" виключити;
4) у частині четвертій статті 266 слова "спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я";
5) у частині третій статті 306 слова "Міністерством
транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

3. У Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):
1) статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства
Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через
центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші
центральні органи виконавчої влади відповідно до своїх
повноважень.
Згідно з цим Кодексом, іншими актами законодавства та
міжнародними договорами України центральний орган виконавчої влади
в галузі транспорту в межах своїх повноважень за участю
заінтересованих центральних органів виконавчої влади розробляє та
затверджує нормативні документи з питань торговельного
мореплавства, інструкції, правила перевезень вантажів, пасажирів,
пошти і багажу, правила перевезень у прямому змішаному та прямому
водному сполученні, які є обов'язковими для всіх юридичних та
фізичних осіб.
Правила експлуатації риболовних суден затверджуються
центральним органом виконавчої влади в галузі рибного
господарства";
2) у статті 21:
частину другу викласти в такій редакції:
"Порядок присвоєння судну назви, позивного сигналу,
ідентифікаційного номера і номера вибірного виклику суднової
станції супутникового зв'язку визначається центральним органом
виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом
виконавчої влади в галузі зв'язку";
частину третю виключити;
3) у пунктах "б" і "в" статті 25 слова "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" у
всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої
влади в галузі ядерного регулювання" у відповідному відмінку;
4) частину першу статті 80 викласти в такій редакції:
"Судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту
начальником порту до достатнього забезпечення морської вимоги
судновласником або вантажовласником на:
прохання особи, яка має морську вимогу, обґрунтовану
загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу,
зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;
морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд,
іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту;
морську вимогу територіальних органів центрального органу
виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного
середовища, зумовлену порушенням природоохоронного законодавства
України";
5) у статті 91:
у пункті "г" частини другої слова "Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України"
замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі
охорони навколишнього природного середовища";
частину третю викласти в такій редакції:
"Капітан морського порту може затримати судно на підставах,
зазначених у частині другій цієї статті, до усунення виявлених
недоліків за висновком Інспекції державного портового нагляду або
до моменту сплати належних зборів, штрафів чи інших платежів";
6) частину другу статті 123 викласти в такій редакції:
"Порт повинен повідомити про це відповідно державну інспекцію
з охорони Чорного або Азовського моря, а також центральний орган
виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного
середовища";
7) у тексті Кодексу ( 176/95-ВР ) слова "Міністерство
транспорту України", "Міністерство рибного господарства України",
"Міністерство економіки України" та "Міністерство охорони здоров'я
України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний
орган виконавчої влади в галузі транспорту", "центральний орган
виконавчої влади в галузі рибного господарства", "центральний
орган виконавчої влади з питань економічної політики" та
"центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" у
відповідному відмінку.
4. У тексті Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова
"Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити
словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у
відповідному відмінку.
5. У тексті Закону України "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40,
ст. 183) слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках
замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі
транспорту" у відповідному відмінку.
6. В абзаці першому частини другої статті 10 Закону України
"Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 51, ст. 446) слова "Міністерство транспорту
України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади в
галузі транспорту".
7. У частині другій статті 5 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116,
N 26, ст. 215, N 30, ст. 258) слова "Міністерства транспорту
України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в
галузі транспорту".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання
чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 885-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry