Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відзначення 90-ліття від часу заснування Національної академії наук України

Про відзначення 90-ліття від часу заснування Національної академії наук України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення 90-ліття від часу заснування
Національної академії наук України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.376 )

У листопаді 2008 року виповниться 90 років від часу
заснування Національної академії наук України.
Національна академія наук України є вищою науковою
організацією України. Вона здійснює дослідження в різних галузях
знань, створює наукові основи технологічного,
соціально-економічного та культурного розвитку країни.
Враховуючи велике значення Національної академії наук України
у розвитку вітчизняної науки, її позитивний внесок у розвиток
економіки країни, підвищення інтелектуального та культурного рівня
суспільства, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Урочисто відзначити у листопаді 2008 року на державному
рівні 90-ліття від часу заснування Національної академії наук
України.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
розробити та затвердити план заходів, пов'язаних з
відзначенням 90-ліття від часу заснування Національної академії
наук України;
передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на
2008 рік кошти на фінансування проведення заходів з відзначення
90-ліття від часу заснування Національної академії наук України;
забезпечити видання та введення в обіг в установленому
порядку поштової марки і конверта, присвячених 90-літтю від часу
заснування Національної академії наук України.
3. Рекомендувати Державному комітету телебачення і
радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах
масової інформації заходів, пов'язаних з відзначенням 90-ліття від
часу заснування Національної академії наук України, організувати
тематичні теле- та радіопередачі, присвячені цій річниці.
4. Вважати за необхідне проведення в Україні наукових
конференцій, симпозіумів, "круглих столів", присвячених діяльності
Національної академії наук України, висвітленню її наукових
досягнень, життя та наукових здобутків відомих вчених.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 8 травня 2007 року
N 1009-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry