Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про плату за землю

Про введення в дію Закону України Про плату за землю

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про введення в дію Закону України
"Про плату за землю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 38, ст. 561 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) з 1 липня 1992 року.
2. Кабінету Міністрів України до 1 серпня цього року:
затвердити порядок визначення ставок земельного податку; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про плату за землю".
3. У пункті 1, частинах першій і другій пункту 3, пункті 7
Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року "Про
порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР"
( 562-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 10, ст.99)
слова "з 1 січня 1992 року" замінити словами "з 1 липня 1992
року".
4. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії
Верховної Ради УРСР від 12 січня 1990 року "Про звільнення від
деяких видів оподаткування платників, які знаходяться на
території, що зазнала радіаційного забруднення" (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 4, ст.46).

Голова Верховної Ради України І.Плющ
м. Київ, 3 липня 1992 року
N 2536-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry