Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Уїздецького сільського голови (Уїздецька сільська рада Млинівського району Рівненської області)

Про призначення позачергових виборів Уїздецького сільського голови (Уїздецька сільська рада Млинівського району Рівненської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Уїздецького сільського голови
(Уїздецька сільська рада
Млинівського району Рівненської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 44, ст.673 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Уїздецького
сільського голови Мідика В.М. (Уїздецька сільська рада
Млинівського району Рівненської області) та відповідно до
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та шостої
статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Уїздецького сільського
голови (Уїздецька сільська рада Млинівського району Рівненської
області) на неділю 20 вересня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Уїздецького сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Уїздецького сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 835-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1585-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2019 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry