Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про порядок використання прибутку державних підприємс...

Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про порядок використання прибутку державних підприємс...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про порядок використання прибутку
державних підприємств, установ і організацій"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 11, ст. 55 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання
прибутку державних підприємств, установ і організацій"
( 68/96-ВР ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в межах своїх повноважень
прийняти рішення, що випливають із цього Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 23 лютого 1996 року
N 69/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry