Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 63 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

Про внесення зміни до статті 63 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 63 Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.4 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину третю статті 63 Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 29, ст. 399; 2005 р., N 4, ст. 107; 2007 р., N 27, ст. 361)
доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо внаслідок
перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій
звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право
на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше
призначених пенсій".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що дія цього Закону поширюється на осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, яким
призначено пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ) до набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1567-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry