Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про військовий ...

Про внесення змін до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про військовий ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 210 Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства
про військовий обов'язок і військову службу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.85 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 210 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
в абзаці другому частини першої слова "від одного до трьох"
замінити словами "від п'яти до семи";
в абзаці другому частини другої слова "від трьох до семи"
замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 30 листопада 2010 року
N 2711-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry