Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність. Додатково див. пункт 4 статті 4
Закону N 1445-III ( 1445-14 ) від 10.02.2000 та Постанову ВР
N 3582-IV ( 3582-15 ) від 16.03.2006 }
Про формування Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціального захисту населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 36, ст.229 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147
N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39 N 2287-IV ( 2287-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.137 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських
товаровиробників - учасників експерименту по
запровадженню єдиного податку на території
Глобинського району Полтавської області,
Старобешівського району Донецької області та
Ужгородського району Закарпатської області згідно
із Законом N 25/98-ВР від 15.01.98 )
( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських
товаровиробників - платників фіксованого
сільськогосподарського податку згідно із Законом
N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98 )
( Дію Закону відновлено для сільськогосподарських
товаровиробників - платників фіксованого
сільськогосподарського податку згідно із Законом
N 2287-IV ( 2287-15 ) від 23.12.2004 )
Стаття 1. Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення (далі - Фонд) утворюється у складі Державного бюджету
України за рахунок збору до цього Фонду (далі - збір).
Стаття 2. Платниками збору до Фонду є: з числа резидентів - суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності, громадські та інші установи і
організації (крім бюджетних установ і організацій), які здійснюють
діяльність, спрямовану на отримання прибутку, як на території
України, так і за її межами та здійснюють оплату праці; з числа нерезидентів - фізичні чи юридичні особи, створені у
будь-якій організаційно-правовій формі, що отримують доходи з
джерел їх походження з України, які здійснюють оплату праці, за
винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або
імунітет згідно з міжнародним договором чи законом; філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників
збору, що не мають статусу юридичної особи, які здійснюють оплату
праці; постійні представництва нерезидентів, що отримують доходи з
джерел їх походження з України або виконують агентські
(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх
засновників, які здійснюють оплату праці.
Стаття 3. Об'єктом оподаткування є фактичні витрати платників
збору на оплату праці осіб, які перебувають у трудових відносинах
з платником збору, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, а також витрати на виплату авторських винагород та
виплати за виконання робіт (послуг) згідно з договорами
цивільно-правового характеру.
Стаття 4. Ставка збору становить десять відсотків від об'єкта
оподаткування з віднесенням сплачених сум на валові витрати
виробництва та обігу платника збору. Збір сплачується у другій половині місяця одночасно з
одержанням в установах банків коштів на оплату праці.
Стаття 5. Збір зараховується до складу доходів Державного
бюджету України на спеціальний рахунок, що утворює Фонд. Розпорядником цих коштів є Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи. Кошти Фонду витрачаються виключно на
фінансування заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення. Заходи, що
фінансуються із Фонду, затверджуються законом України про
Державний бюджет України на кожний поточний рік. Забороняється використання цих коштів не за цільовим
призначенням, у тому числі на кредитні, депозитні операції,
надання позичок та на інші заходи, що не передбачені Законом
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
Стаття 6. Від сплати збору звільняються: підприємства вугільної промисловості; підприємства, що здійснюють видобуток залізної, марганцевої
та уранових руд підземним способом і будівництво шахт; підприємства (об'єднання) і організації Українського
товариства сліпих і Українського товариства глухих, де інваліди
становлять більш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих
в основному виробництві. Перелік підприємств (об'єднань) і організацій Українського
товариства сліпих і Українського товариства глухих, які
звільняються від сплати збору, затверджує Кабінет Міністрів
України.
Стаття 7. Об'єкт оподаткування, ставка збору, порядок його
обчислення, строк сплати та пільги щодо оподаткування можуть
змінюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону.
Стаття 8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів з дня
опублікування Закону України "Про формування Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення": розробити і привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 червня 1997 року
N 386/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry