Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно дох...

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно дох...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції між Урядом України
і Урядом Румунії про уникнення подвійного
оподаткування та попередження ухилень від сплати
податків стосовно доходу і капіталу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 52, ст.315 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення
подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати
податків стосовно доходу і капіталу ( 642_002 ), підписану 29
березня 1996 року в м. Ізмаїлі, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 жовтня 1997 року
N 586/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry