Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця

Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації
праці N 173 1992 року про захист вимог працівників
у випадку неплатоспроможності роботодавця
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.39 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці N 173
1992 року про захист вимог працівників у випадку
неплатоспроможності роботодавця ( 993_286 ), прийняту на 79-й
сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці
23 червня 1992 року (додається*), з такою заявою:
"Україна бере на себе зобов'язання, які випливають із частини
II цієї Конвенції, що передбачає захист вимог працівників за
допомогою надання привілею".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 жовтня 2005 року
N 2996-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry