Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про структуру державного управління Української РСР

Про структуру державного управління Української РСР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про структуру державного управління Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 19, ст. 231 )
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити подану Радою Міністрів Української РСР структуру
державного управління Української РСР.
2. Перелік міністерств Української РСР визначити після
розгляду Верховною Радою Української РСР питання про міністерства
внутрішніх справ, державної безпеки, інформації, освіти, торгівлі,
а також Національний банк України та державний орган з питань
зовнішньоекономічної діяльності.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 квітня 1991 року
N 981-XII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry