Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Хорватія про судноплавство на внутрішніх водних шляхах

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Хорватія про судноплавство на внутрішніх водних шляхах

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки
Хорватія про судноплавство на
внутрішніх водних шляхах
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 12, ст.106 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Хорватія про судноплавство на внутрішніх водних шляхах
( 191_010 ), підписану в м. Загребі 16 квітня 2004 року,
ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 грудня 2005 року
N 3194-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry