Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про первинну кредитну емісію Національного банку України у лютому 1995 року

Про первинну кредитну емісію Національного банку України у лютому 1995 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про первинну кредитну емісію Національного
банку України у лютому 1995 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 6, ст.38 )

Враховуючи прогнозований розмір дефіциту Державного бюджету
України на 1995 рік і недостатність неемісійних джерел його
покриття, до розгляду питання у Верховній Раді України про
Державний бюджет України на 1995 рік та Основні напрями
грошово-кредитної політики Національного банку України на 1995
рік, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. На прохання Кабінету Міністрів України і Національного
банку України дозволити Національному банку України здійснити
первинну кредитну емісію у лютому 1995 року в обсязі 25 трлн. крб.
із встановленням кредитної "стелі" у розмірі 189 трлн. крб. за
станом на 1 березня 1995 року.
2. Спрямувати кошти кредитної емісії в обсязі 22,5 трлн.крб.
на покриття поточного дефіциту Державного бюджету України, у тому
числі:
а) надання авансу виробникам
сільськогосподарської продукції
відповідно до держконтракту 5,0 трлн. крб.
б) компенсація витрат на будівництво
соціально-культурної сфери на селі 5,0 трлн. крб.
в) на забезпечення заходів щодо
соціального захисту населення 12,5 трлн. крб.
у тому числі:
- на виплату заробітної плати
працівникам бюджетних установ, які
фінансуються з державного бюджету 4,8 трлн. крб.
- надання фінансової підтримки у
вигляді позичок для своєчасної
виплати заробітної плати
працівникам соціально-культурних
закладів, які фінансуються з
місцевих бюджетів 4,1 трлн. крб.
- на виплату пенсій військовослужбовцям,
звільненим у запас 2,5 трлн. крб.
- на компенсацію різниці у цінах на
газ, що споживається населенням 1,1 трлн. крб.
3. З метою поліпшення стану ліквідності банківської системи
дозволити Національному банку України спрямувати кошти первинної
кредитної емісії в обсязі 2,5 трлн. крб. для продажу на кредитних
аукціонах Національного банку України.
4. Встановити, що Національний банк України видає кредити на
покриття дефіциту Державного бюджету України виключно відповідно
до показників, затверджених Верховною Радою України. Всі кредити Національного банку України, отримані Урядом,
підлягають зарахуванню до Державного бюджету України.
5. Національному банку України надавати кредити Уряду за
офіційною обліковою процентною ставкою.
6. Запропонувати Національному банку України відповідно до
статті 13 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 872-12 ) здійснювати регулювання рівня процентних ставок
банківських та інших фінансово-кредитних установ України з метою
стримування зростання процентних ставок і стимулювання розвитку
виробництва і збільшення інвестицій.
7. Контроль за цільовим використанням коштів первинної
кредитної емісії покласти на Комісію Верховної Ради України з
питань бюджету та Комісію Верховної Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності. Названим комісіям під час розгляду проекту Державного бюджету
України на 1995 рік доповісти Верховній Раді України про виконання
Урядом і Національним банком України цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 8 лютого 1995 року
N 42/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry