Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України

Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких постанов
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.203 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких постанов Верховної Ради України:
1) у Постанові Верховної Ради України "Про перелік,
кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради
України шостого скликання" ( 4-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2007 р., N 51, ст. 533, N 52, ст. 534; 2010 р., N 27,
ст. 330):
а) у пункті 1:
абзац вісімнадцятий виключити;
абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:
"Комітет з питань фінансів, банківської діяльності,
податкової та митної політики";
б) абзац перший пункту 3 після слів "крім Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету" доповнити словами "і Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності,
податкової та митної політики", а слова "до складу якого" замінити
словами "до складу яких";
в) у пункті 1 додатка до зазначеної Постанови ( 4-17 ):
підпункт 17 виключити;
підпункт 27 викласти в такій редакції:
"27) Комітет Верховної Ради України з питань фінансів,
банківської діяльності, податкової та митної політики:
грошово-кредитної політики;
банків та банківської діяльності;
валютного регулювання, державного внутрішнього і зовнішнього
боргу;
правового режиму цінних паперів, законодавчого регулювання
ринку цінних паперів, ринку фінансових послуг та фондового ринку;
діяльності небанківських фінансових установ (та суб'єктів)
страхової діяльності;
функціонування фінансових ринків та запобігання відмиванню
незаконних доходів;
системи оподаткування, загальнодержавних податків і зборів
(обов'язкових платежів), місцевих податків та зборів, інших
доходів бюджетів неподаткового характеру, а також страхових
нарахувань на фонд оплати праці;
діяльності податкових органів;
податкових пільг;
податкового боргу та/або податкових зобов'язань;
митної справи та митних тарифів;
діяльності митних органів;
законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну;
призначення на посади та звільнення з посад, що пов'язані з
предметом відання";
2) у розділі I Постанови Верховної Ради України "Про обрання
голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів
комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання
голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та
членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з
питань приватизації" ( 25-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2008 р., N 2-3, ст. 19 із наступними змінами):
а) пункт 17 виключити;
б) пункт 27 викласти в такій редакції:
"27. Комітет з питань фінансів, банківської діяльності,
податкової та митної політики
Голова Комітету - ХОМУТИННІК Віталій Юрійович, народний
депутат України, фракція Партії регіонів;
перший заступник голови Комітету - ТЕРЬОХІН Сергій
Анатолійович, народний депутат України, фракція "Блок Юлії
Тимошенко - "Батьківщина";
перший заступник голови Комітету - ПЕКЛУШЕНКО Олександр
Миколайович, народний депутат України, фракція Партії регіонів;
заступник голови Комітету - КАТЕРИНЧУК Микола Дмитрович,
народний депутат України, фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА
САМООБОРОНА";
заступник голови Комітету - ГЄЛЛЄР Євгеній Борисович,
народний депутат України, фракція Партії регіонів;
заступник голови Комітету - ЦАРЬКОВ Євген Ігорович, народний
депутат України, фракція Комуністичної партії України;
секретар Комітету - ВАЩУК Катерина Тимофіївна, народний
депутат України, фракція Народної Партії;
члени Комітету:
АРЖЕВІТІН Станіслав Михайлович - народний депутат України,
фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА";
БОНДАРЄВ Костянтин Анатолійович - народний депутат України,
фракція "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина";
БУРЯК Олександр Васильович - народний депутат України,
позафракційний;
ВАСАДЗЕ Таріел Шакрович - народний депутат України,
позафракційний;
ВАСИЛЬЄВ Олександр Андрійович - народний депутат України,
фракція Партії регіонів;
ГОРБАЛЬ Василь Михайлович - народний депутат України, фракція
Партії регіонів;
ДУБІЛЬ Валерій Олександрович - народний депутат України,
фракція "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина";
ЄДІН Олександр Йосипович - народний депутат України, фракція
Партії регіонів;
КАЛЮЖНИЙ Віталій Анатолійович - народний депутат України,
фракція Партії регіонів;
КАРАКАЙ Юрій Васильович - народний депутат України, фракція
Партії регіонів;
КЛИМЕНКО Олександр Іванович - народний депутат України,
фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА";
КЛЮЄВ Сергій Петрович - народний депутат України, фракція
Партії регіонів;
КРІЛЬ Ігор Іванович - народний депутат України, фракція Блоку
"НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА";
ЛЕЛЮК Олексій Володимирович - народний депутат України,
фракція Партії регіонів;
МАТВЄЄВ Володимир Йосипович - народний депутат України,
фракція Комуністичної партії України;
МОШАК Сергій Миколайович - народний депутат України, фракція
Партії регіонів;
НАКОНЕЧНИЙ Володимир Леонтієвич - народний депутат України,
фракція Партії регіонів;
ПАВЛЕНКО Сергій Григорович - народний депутат України,
фракція Народної Партії;
ПЕТЬОВКА Василь Васильович - народний депутат України,
фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА";
ПІНЧУК Андрій Павлович - народний депутат України, фракція
Партії регіонів;
ПОЛУНЄЄВ Юрій Володимирович - народний депутат України,
фракція Партії регіонів;
ПРАСОЛОВ Ігор Миколайович - народний депутат України, фракція
Партії регіонів;
РЕВА Дмитро Олексійович - народний депутат України, фракція
Партії регіонів;
СВЯТАШ Дмитро Володимирович - народний депутат України,
фракція Партії регіонів;
ЦАРЬОВ Олег Анатолійович - народний депутат України, фракція
Партії регіонів;
ШАМАНОВ Валерій Вікторович - народний депутат України,
позафракційний;
ШЕПЕЛЕВ Олександр Олександрович - народний депутат України,
фракція Партії регіонів;
ЯГОФЕРОВ Анатолій Миколайович - народний депутат України,
фракція "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина".
2. Апарату Верховної Ради України здійснити організаційне,
правове, наукове, інформаційне, документальне та
матеріально-технічне забезпечення Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної
політики.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 березня 2011 року
N 3085-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry