Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Заяву Верховної Ради України Про започаткування переговорів між Україною та ЄС щодо укладення нового базового договору

Про Заяву Верховної Ради України Про започаткування переговорів між Україною та ЄС щодо укладення нового базового договору

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Заяву Верховної Ради України
"Про започаткування переговорів між Україною
та ЄС щодо укладення нового базового договору"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 16, ст.223 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Прийняти Заяву Верховної Ради України "Про започаткування
переговорів між Україною та ЄС щодо укладення нового базового
договору" (додається).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 лютого 2007 року
N 684-V

ЗАЯВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про започаткування переговорів між Україною та ЄС
щодо укладення нового базового договору

22 січня 2007 року Рада Міністрів ЄС затвердила мандат
Європейській Комісії, а 5 лютого 2007 року Президент України
затвердив склад делегації України та директиви для участі у
переговорах щодо укладення нового базового договору між Україною
та ЄС ( 76/2007 ) на заміну Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом) та їх державами-членами від 14 липня
1994 року ( 998_012 ).
Реалізація нового базового договору має сприяти всебічному і
поступовому наближенню України до Європейського Союзу в
політико-безпековій, торговельно-економічній, гуманітарній,
правовій, галузевих сферах, що відповідає довгостроковим
національним інтересам України та очікуванням українських
громадян.
Заклик Європейського Парламенту до Ради ЄС, Європейської
Комісії та держав - членів ЄС "розглянути, поза межами заходів
Плану дій в рамках європейської політики сусідства, інші форми
асоціації з Україною, надання чіткої європейської перспективи
країні та відповіді на продемонстровані переважною більшістю
народу прагнення, що в кінцевому рахунку може привести до вступу
країни до ЄС", був закріплений Резолюцією Європарламенту (від
13 січня 2005 року) щодо результатів виборів в Україні.
Заклик Європейського Парламенту до Європейської Комісії
розпочати переговори щодо "укладення між Україною та Європейськими
Співтовариствами Угоди про асоціацію" був закріплений Резолюцією
Європарламенту (від 5 квітня 2006 року) щодо парламентських
виборів в Україні.
Націленість на продовження консультацій з ЄС та його
державами-членами стосовно визначення перспектив щодо укладення
угоди про асоціацію з ЄС була визначена Постановою Верховної Ради
України від 28 листопада 2002 року N 299-IV ( 299-15 ).
Зважаючи на те, що до повноважень парламенту України згідно з
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) належить визначення засад
зовнішньої і внутрішньої політики, Верховна Рада України,
будучи переконаною, що рівноправне співробітництво з
Європейським Союзом є взаємовигідним для обох сторін, а також
сприятиме поліпшенню міжнародних позицій України та кардинальним
перетворенням в усіх сферах українського суспільства,
виходячи з необхідності створення нових інституційних засад з
метою поглиблення співробітництва України з Європейським Союзом,
усвідомлюючи, що європейська ідея стає в Україні сутністю
суспільної свідомості,
беручи на себе зобов'язання забезпечувати адаптацію
законодавства України до законодавства ЄС та поглиблювати
парламентське співробітництво,
закликає Європейський Союз виходити з того, що майбутній
документ мав би повною мірою враховувати прогрес, досягнутий у
форматі відносин Україна - ЄС, та, відповідно, визначати
перспективи європейського поступу України, а саме:
1) констатувати відкритість ЄС для членства України, як і для
будь-якої європейської держави, що визнає і поважає принципи
свободи, демократії, поваги до прав людини і фундаментальних
свобод, верховенства права (як це закріплено статтею 49 і частиною
першою статті 6 ( 994_029 ) Договору про Європейський Союз), а
також здійснити відповідне закріплення цього положення в новому
договорі;
2) укласти новий договір відповідно до наявної договірної
практики ЄС щодо країн Центральної та Східної Європи (нових
держав - членів ЄС) і з урахуванням сучасних викликів і реалій
розширеної Європи;
3) запровадити етапність визначальних кроків інтеграції
України до ЄС у відповідних сферах відносин: політичній,
економічній, енергетичній, безпековій, правовій, гуманітарній та
інших;
4) наповнити новий договір нормами прямої дії;
5) визначити чіткі строки, на які укладається новий договір;
6) сприяти на основі нового договору поступовому динамічному
розвитку і поглибленню відносин між Україною та ЄС аж до набуття
Україною повноправного членства в ЄС, а у середньостроковій
перспективі - отриманню належного доступу до внутрішнього ринку ЄС
через зростаючу економічну інтеграцію України до європейських
ринків товарів, послуг, капіталу та робочої сили.
За цих умов новий договір між Україною та ЄС має стати дієвим
і далекоглядним документом, створити вагому "додану вартість" для
відносин між Україною та ЄС, а також забезпечити їх трансформацію
з формату партнерства і співробітництва до політичної асоціації та
економічної інтеграції.

м. Київ,
22 лютого 2007 року

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry