Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення оновлення парку автомобілів швидкої медичної допомоги

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення оновлення парку автомобілів швидкої медичної допомоги

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо забезпечення оновлення парку автомобілів
швидкої медичної допомоги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.389 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до розділу XX "Перехідні положення" Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Підрозділ 2 доповнити пунктом 25 такого змісту:
"25. Тимчасово до 31 грудня 2012 року звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з постачання, у
тому числі операції з ввезення на митну територію України
спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої
медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД
( 2371г-14 ), які призначені для використання закладами охорони
здоров'я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних
розпорядників бюджетних коштів.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник
податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за
наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення,
на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент
імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню
відповідно до закону".
2. Підрозділ 5 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Тимчасово до 31 грудня 2012 року звільняються від
оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну
територію України спеціалізованих транспортних засобів, таких як
автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно
з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ), які призначені для використання закладами
охорони здоров'я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням
відповідних розпорядників бюджетних коштів.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник
податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за
наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення,
на суму акцизного податку, що мала бути сплачена в момент імпорту
таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4279-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry