Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про невідкладні заходи щодо оздоровлення дітей у 2000 році

Про невідкладні заходи щодо оздоровлення дітей у 2000 році

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо
оздоровлення дітей у 2000 році

З метою поліпшення організаційного та фінансового
забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей України у 2000 році,
а також стимулювання діяльності дитячих оздоровчих закладів,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
посилити контроль за виконанням чинних рішень Уряду, що
стосуються організації відпочинку та оздоровлення дітей;
вжити невідкладних заходів щодо організації оздоровлення, в
першу чергу дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей-сиріт, дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, а також дітей загиблих шахтарів,
забезпечивши їх лікування та оздоровлення протягом всього року
переважно в оздоровчих закладах, що мають можливість забезпечити
навчальний процес;
виділити з резервного фонду Кабінету Міністрів України на
проведення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій 20
мільйонів гривень;
щорічно, починаючи з 2001 року, при формуванні Державного
бюджету України, передбачати в ньому цільові видатки на
оздоровлення дитячого населення.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної
культури, спорту і туризму та Комітет Верховної Ради України з
питань охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 липня 2000 року
N 1849-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry