Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів ...

Про приєднання України до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Роттердамської конвенції про
процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих
небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній
торгівлі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 46, ст.341 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Роттердамської конвенції про процедуру
попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних
хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, прийнятої
10 вересня 1998 року (додається*) ( 995_a35 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 вересня 2002 року
N 169-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry