Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про лікарські засоби щодо порядку ввезення в Україну лікарських засобів

Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про лікарські засоби щодо порядку ввезення в Україну лікарських засобів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 17
Закону України "Про лікарські засоби"
щодо порядку ввезення в Україну
лікарських засобів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.395 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 17 Закону України "Про лікарські
засоби" ( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 22, ст. 86) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"медичного забезпечення (без права реалізації) підрозділів
збройних сил інших держав, які відповідно до закону допущені на
територію України".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3141-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry