Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України

Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
Про внесення доповнень до Цивільного
процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 38, ст. 175 )

I. Відповідно до частини третьої статті 81 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) внести до Цивільного процесуального
кодексу України ( 1501-06, 1502-06 ) такі доповнення:
1) частину першу статті 236 ( 1502-06 ) доповнити пунктом
1-5 такого змісту: "1-5) по заявах про дострокове припинення повноважень
народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо
несумісності депутатської діяльності з іншими видами діяльності";
2) доповнити Кодекс главою 30-Д такого змісту:
"Г л а в а 30-Д
ЗАЯВИ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ
НИМ ВИМОГ ЩОДО НЕСУМІСНОСТІ ДЕПУТАТСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 243-21. Підсудність справ по заявах
Заяви про дострокове припинення повноважень народного
депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісності
депутатської діяльності з іншими видами діяльності розглядаються
Київським міським судом.
Стаття 243-22. Право на звернення з заявою
Із заявою про дострокове припинення повноважень народного
депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісності
депутатської діяльності з іншими видами діяльності звертається
Голова Верховної Ради України особисто або на вимогу не менше 25
народних депутатів України.
Стаття 243-23. Порядок судового розгляду заяви
Заяву про дострокове припинення повноважень народного
депутата України суд розглядає у семиденний строк.
Стаття 243-24. Особи, які викликаються в судове засідання
У судове засідання для участі в розгляді заяви про дострокове
припинення повноважень народного депутата України обов'язково
викликаються представник заявника і народний депутат України, щодо
якого порушено питання про дострокове припинення повноважень.
Стаття 243-25. Рішення суду
Встановивши, що народний депутат України на порушення вимог
статті 78 Конституції України має інший представницький мандат або
перебуває на державній службі чи займається іншими видами
діяльності, що відповідно до Закону є несумісними з депутатською
діяльністю, суд постановляє рішення про дострокове припинення
повноважень народного депутата України. Якщо заняття діяльністю, несумісною з депутатською, не
підтверджується доказами, суд відмовляє в задоволенні заяви. У мотивувальній частині рішення обов'язково повинно бути
зазначено, якою діяльністю, несумісною з депутатською, займається
депутат, якими доказами це стверджується і яким законом
встановлено несумісність даної діяльності з депутатською
діяльністю, або наведено мотиви, з яких суд визнав заяву
необгрунтованою. Рішення суду може бути оскаржено до Верховного Суду України. Копії рішення суд не пізніше трьох днів надсилає заявникові
і народному депутату України. З набранням рішенням суду законної сили повноваження
народного депутата України вважаються припиненими".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування після
прийняття народними депутатами України присяги відповідно до
Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 липня 1996 року
N 269/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry