Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Європейської угоди про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини

Про ратифікацію Європейської угоди про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Європейської угоди про осіб,
які беруть участь у процесі
Європейського суду з прав людини

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.477 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Європейську угоду про осіб, які беруть участь у процесі
Європейського суду з прав людини ( 994_324 ), укладену 5 березня
1996 року в м. Страсбурзі, підписану від імені України 22 травня
2003 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 червня 2004 року
N 1846-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry