Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Словенія про взаємне сприяння та захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Словенія про взаємне сприяння та захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною
та Республікою Словенія про взаємне
сприяння та захист інвестицій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.117 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Республікою Словенія про взаємне
сприяння та захист інвестицій, підписану 30 березня 1999 року у
м. Любляна ( 705_002 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1512-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry