Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди про вільну торгівлю мі...

Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди про вільну торгівлю мі...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Молдова
про вилучення з режиму вільної торгівлі
до Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Молдова
від 13 листопада 2003 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 9, ст.54 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Протокол між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Молдова про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди про
вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Молдова від 13 листопада 2003 року ( 498_142 ),
підписаний 21 квітня 2009 року у м. Кишиневі, ратифікувати
(додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 жовтня 2010 року
N 2578-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry