Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Ємен про сприяння та взаємний захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Ємен про сприяння та взаємний захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Республіки Ємен про сприяння
та взаємний захист інвестицій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 26, ст.177 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Ємен про
сприяння та взаємний захист інвестицій ( 887_006 ), підписану
в м. Києві 19 лютого 2001 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3039-III
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry