Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквід...

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквід...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі
попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 5, ст.45 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків ( 112_300 ), підписану в
м. Мінську 7 липня 2000 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 326-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry