Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних справах

Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних справах

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною та
Республікою Болгарія про правову
допомогу в цивільних справах
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.6 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною та Республікою Болгарія про правову
допомогу в цивільних справах ( 100_056 ), підписаний 21 травня
2004 року у м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2911-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry