Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 6 Постанови Верховної Ради України від 26 січня 1993 року Про стан виконання законів і постанов Верховної Ра... 
 Про призначення позачергових виборів Тетірського сільського голови (Тетірська сільська рада Червоноармійського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Хом'яківського сільського голови (Хом'яківська сільська рада Тисменицького району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування 
 Про порядок введення в дію Закону України Про авторське право і суміжні права 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємну охорону секретної інформації 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія про економічне та технічне співробітництво 
 Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії НОВА ПОЛІТИКА , у загальнодержавному багатомандатному ... 
 Про призначення позачергових виборів Любешівсько-Волянського сільського голови (Любешівсько-Волянська сільська рада Любешівського району Волинської області) 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про встановлення у м. Нью-Йорку (при спорудженні загального меморіального комплексу пам'яті загиблих) меморіальної дошки із зазначенням прізвищ громадян Укра... 
 Про призначення позачергових виборів Новосвітського селищного голови (Новосвітська селищна рада Судацької міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права на листування осіб, які тримаються під вартою, та засуджених осіб 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 8 липня 2004 року N 154 Про утворення територіальних виборчих округів по виборах Президента ... 
 Про ратифікацію Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій 
 Про призначення позачергових виборів Новотагамлицького сільського голови (Новотагамлицька сільська рада Машівського району Полтавської області) 
 Про введення в дію Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 
 Про призначення позачергових виборів Мирненського сільського голови (Мирненська сільська рада Горохівського району Волинської області) 
 Про Заяву Верховної Ради України про надання Україні реальних гарантій безпеки 
 Про внесення змін до Закону України Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби 
 Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків 
 Про внесення змін до Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор 
 Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського голови Казанківського району Миколаївської області 
 Про внесення змін до Закону України Про страхування 
 Про надання згоди на затримання народного депутата України Бакуліна Є.М. 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про пестициди і агрохімікати 
 Про призначення позачергових виборів Першотравенського селищного голови (Баранівський район Житомирської області) 
 Про внесення зміни до статті 306 Кримінального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Горобівського сільського голови (Горобівська сільська рада Білопільського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Толокунського сільського голови (Толокунська сільська рада Вишгородського району Київської області) 
 Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей 
 Про призначення позачергових виборів Ворокомлівського сільського голови (Ворокомлівська сільська рада Камінь-Каширського району Волинської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку 
 Про призначення О.Лавриновича Міністром юстиції України 
 Про призначення позачергових виборів Яськовецького сільського голови (Яськовецька сільська рада Деражнянського району Хмельницької області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність 
 Про порушення Кабінетом Міністрів України законодавства в ході проведення індексації грошових доходів населення 
 Про внесення змін до Закону України Про господарські товариства 
 Про внесення зміни до статті 28 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо отримання інформації співвласника... 
 Про відкликання миротворчого контингенту України з Республіки Ірак 
 Про індексацію оборотних коштів підприємств і організацій творчих спілок України 
 Про внесення доповнень до Закону України Про державне мито 
 Про Звернення Верховної Ради України до Генеральної прокуратури України з приводу необхідності додержання Центральною виборчою комісією вимог Конституції та ... 
 Про призначення позачергових виборів Угорського сільського голови (Угорська сільська рада Шумського району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття 
 Про призначення позачергових виборів Чорноославського сільського голови (Чорноославська сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Вознесенського сільського голови (Вознесенська сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) 
 Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі 
 Про призначення позачергових виборів Зарічівського сільського голови (Зарічівська сільська рада Перечинського району Закарпатської області) 
 Про перейменування деяких населених пунктів Миколаївської, Одеської, Харківської областей та Комінтернівського району Одеської області 
 Про доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін до статті 18 Закону України Про пожежну безпеку 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту осіб, які у не... 
 Про призначення Лутковської В.В. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони 
 Про внесення зміни до статті 80 Закону України Про освіту щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти 
 Про заходи щодо запобігання енергетичній кризі в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Щербовецького сільського голови (Щербовецька сільська рада Воловецького району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання щодо термінів з... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахірією про торговельно-економічне співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Білоцерківського сільського голови (Білоцерківська сільська рада Бобровицького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до статті 14 Закону України Про інформацію щодо захисту інформації 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 20... 
 Про затвердження Порядку виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ 
 Про внесення зміни до статті 4-1 Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності щодо рішень представницьких органів місцевого самовр... 
 Про ратифікацію Шостого додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу 
 Про заходи щодо фінансового оздоровлення підприємств вугільної промисловості 
 Про внесення змін, що стосуються порядку звільнення деяких категорій працівників, до Кодексу законів про працю України 
 Про призначення позачергових виборів Врубівського селищного голови (Врубівська селищна рада Попаснянського району Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності 
 Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів у зв'язку з прийняттям Закону України Про Вищий антикорупційний суд 
 Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей та підлітків та на придбання новорічн... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку вітроенергетики України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби 
 Про призначення позачергових виборів Пасатського сільського голови (Пасатська сільська рада Балтського району Одеської області) 
 Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про загальну середню освіту щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи 
 Про порядок введення в дію Закону України Про відкликання народного депутата України 
 Про проведення в 2011 році парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних 
 Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про підприємства в Україні 
 Про контроль Верховної Ради України за станом виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат, фінансування соціально-побутового та матеріального з... 
 Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань 
 Про реалізацію Угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі 
 Про внесення змін до Закону України Про адвокатуру 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про психіатричну допомогу 
 Про внесення змін до Закону України Про місцеві державні адміністрації щодо приведення його у відповідність із Конституцією України 
 Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 квітня 2015 року № 193 
 Про призначення позачергових виборів Водичківського сільського голови Хмельницького району Хмельницької області 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій КУЧМА (Конституція - Україна - Честь ... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про тимчасову Лічильну комісію Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання 
 Про призначення позачергових виборів Новичківського сільського голови (Новичківська сільська рада Долинського району Івано-Франківської області) 
 Про затвердження суддів деяких обласних та Київського міського судів членами президій цих судів та увільнення суддів від обов'язків членів президій обласних ... 
 Про внесення змін та доповнень до Закону України Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності 
 Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 р. N 344 
 Про підтримку Україною укладення відповідно до вимог Конституції України Угоди про формування Єдиного економічного простору, яка повинна відповідати Конститу... 
 Про призначення позачергових виборів Сіннянського сільського голови (Сіннянська сільська рада Богодухівського району Харківської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Богословської Інни Германівни на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про державне оборонне замовлення 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про взаємну охорону секретної інформації 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів 
 Про зерно та ринок зерна в Україні 
 Про проект Концепції соціального забезпечення населення України 
 Про внесення змін до Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про призначення позачергових виборів Ольгинського селищного голови (Ольгинська селищна рада Волноваського району Донецької області) 
 Про відзначення 60-ї річниці заснування Організації Об'єднаних Націй 
 Про соціальний захист населення у зв'язку з формуванням тарифів на газ та житлово-комунальні послуги 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Газопровід Уренгой - Помари - Ужгород (Проект Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального г... 
 Про включення до порядку денного засідання Верховної Ради України питання Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України Відкритість, дієвість, результ... 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан підготовки до проведення весняно-польових робіт у 1999 році 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 
 Про призначення позачергових виборів Луциківського сільського голови (Луциківська сільська рада Білопільського району Сумської області) 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України з посад Голови та членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегі... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про систему оподаткування 
 Про призначення позачергових виборів Федіївського сільського голови (Федіївська сільська рада Решетилівського району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Дніпровокам'янського сільського голови (Дніпровокам'янська сільська рада Верхньодніпровського району Дніпропетровської о... 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про внесення зміни до Указу Президента України від 9 червня 1998 року N 606 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б. 
 Про призначення позачергових виборів Війтовецького селищного голови (Війтовецька селищна рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про доповнення Житлового кодексу Української РСР 
 Про призначення позачергових виборів Кульчицького сільського голови (Кульчицька сільська рада Самбірського району Львівської області) 
 Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті 
 Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про консультування і технічне співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Старосанжарського сільського голови (Старосанжарська сільська рада Новосанжарського району Полтавської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Рябікіна П.Б. 
 Про призначення позачергових виборів Ільпибоцького сільського голови (Демидівський район Рівненської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про приватизацію державного житлового фонду 
 Про призначення позачергових виборів Пісківського сільського голови (Пісківська сільська рада Бахмацького району Чернігівської області) 
 Про введення в дію Закону України Про внесення доповнень до статті 14 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор... 
 Про призначення позачергових виборів Ясенівського сільського голови (Ясенівська сільська рада Бродівського району Львівської області) 
 Про соціальний захист населення і внутрішнього ринку України 
 Про призначення позачергових виборів Липовеньківського сільського голови (Липовеньківська сільська рада Голованівського району Кіровоградської області) 
 Про внесення зміни до статті 41 Сімейного кодексу України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України 
 Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави 
 Про внесення доповнень до Закону України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry