Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби 
 Про внесення змін до Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про присвоєння звання Герой України 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ефективності діяльності органів державного управління щодо вирішення компл... 
 Про призначення позачергових виборів Новоукраїнського сільського голови (Новоукраїнська сільська рада Роздільнянського району Одеської області) 
 Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 
 Про внесення змін до розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Біло... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку 
 Про ідентифікацію та реєстрацію тварин 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких з... 
 Про внесення змін до Закону України Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масово... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про співробітництво у сфері міжнародного автомобільного сполучення 
 Про відкритість використання публічних коштів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур 
 Про призначення позачергових виборів Дирдинського сільського голови (Дирдинська сільська рада Городищенського району Черкаської області) 
 Про повне погашення заборгованості по збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 
 Про призначення позачергових виборів Косівщинського сільського голови (Косівщинська сільська рада Сумського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про взаємний захист таємної інформації та матеріалів 
 Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК Нафтогаз України та ВАТ Га... 
 Про призначення позачергових виборів Оникіївського сільського голови (Оникіївська сільська рада Маловисківського району Кіровоградської області) 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про трубопровідний транспорт щодо зняття заборони на приватизацію житлового фонду державних підприємств магіс... 
 Про призначення позачергових виборів Марковецького сільського голови (Марковецька сільська рада Тисменицького району Івано-Франківської області) 
 Звернення народних депутатів України до Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, членів парламентів країн Європи, регіональних і загальноєвропейських парламен... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо ринку цінних паперів 
 Про проведення парламентських слухань Українсько-російські відносини: сучасний стан та перспективи 
 Про призначення позачергових виборів Стокопанівського сільського голови (Стокопанівська сільська рада Генічеського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до розділу VII Закону України Про державну виконавчу службу 
 Про внесення зміни до Закону України Про вищу освіту 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу 
 Про призначення позачергових виборів Володимирівського сільського голови (Приазовський район Запорізької області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кривоноса Сергія Григоровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення зміни до статті 65 Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29 грудня 1994 року 
 Про призначення позачергових виборів Ташинського сільського голови (Березанський район Миколаївської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення та Виконавчого протоколу до цієї Угоди 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про призначення позачергових виборів Новотроїцького селищного голови (Новотроїцька селищна рада Волноваського району Донецької області) 
 Про заходи щодо залучення кредитних ресурсів для придбання палива енергогенеруючими компаніями 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про взаємний захист таємної інформації 
 Про призначення позачергових виборів Жуклянського сільського голови (Жуклянська сільська рада Корюківського району Чернігівської області) 
 Про проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 1996 рік 
 Про призначення позачергових виборів Стремигородського сільського голови (Стремигородська сільська рада Коростенського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Введенського селищного голови (Введенська селищна рада Чугуївського району Харківської області) 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності з... 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань вивчення ситуації, що склалася у зв'язку з проведенням 26 листопада 2006 року позачергови... 
 Про проект Закону України про порядок встановлення ставок акцизного збору і ввізного мита на деякі товари 
 Про внесення зміни до статті 32 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо призначення пенсій особам, які стали інвалідами в... 
 Про призначення позачергових виборів Меліоративнівського селищного голови (Меліоративнівська селищна рада Новомосковського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення зміни до статті 21 Закону України Про державну таємницю 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і причин загибелі журналіста Г. Гонгадзе та з'ясування причин... 
 Про призначення позачергових виборів Андрівського сільського голови (Андрівська сільська рада Бердянського району Запорізької області) 
 Про призначення позачергових виборів Лебединського сільського голови Голованівського району Кіровоградської області 
 Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Оляницького сільського голови (Оляницька сільська рада Тростянецького району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Вереміївського сільського голови (Чорнобаївський район Черкаської області) 
 Про безоплатну правову допомогу 
 Про призначення позачергових виборів Галичанівського сільського голови Городоцького району Львівської області 
 Про призначення позачергових виборів Трительницького сільського голови (Трительницька сільська рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Острожецького сільського голови (Острожецька сільська рада Млинівського району Рівненської області) 
 Про дитяче харчування 
 Про визначення представників Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства України з питан... 
 Про призначення позачергових виборів Дубовицького сільського голови (Дубовицька сільська рада Кролевецького району Сумської області) 
 Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі 
 Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Представника Президента України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Бродського М.Ю. 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про охорону секретної інформації 
 Про призначення позачергових виборів Бзовицького сільського голови (Бзовицька сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії НОВА ПОЛІТИКА , у загальнодержавному багатомандатному ... 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Азербайджанською Республікою 
 Про ратифікацію Угоди про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів 
 Про звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Договору між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, ... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Проблеми у сфері забезпечення охорони здоров'я і медичного обслуговування громадян України та шляхи їх розв'я... 
 Про карантин рослин 
 Про відхилення проекту Закону України про запровадження мораторію на прийняття законів з питань надання податкових пільг у разі ввезення товарів на митну тер... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо Державної спеціальної служби транспорту 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин встановлення високих цін на житло у м. Києві, інших містах Украї... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про врегулювання претензій, які виникли внаслідок повітряної катастрофи, що сталася 4 жовт... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Українського Народного Блоку Костенка і Плюща 
 Про відкликання Яценюка А.П. з посади Голови Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про введення в дію Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Орлівської сільської ради (Орлівська сільська рада Покровського району Дніпропетровської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Сенегал про передачу засуджених осіб 
 Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у 2004 році 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг 
 Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств 
 Про уточнення найменування села Балаклія Смілянського району Черкаської області 
 Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення ... 
 Про заходи щодо прискорення розслідування справи стосовно зникнення журналіста Г. Гонгадзе 
 Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті 
 Про введення в дію Закону України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні 
 Про звільнення Чижа І.С. з посади Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 1999 рік 
 Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про захист інформації з обмеженим доступом 
 Про внесення зміни до Закону України Про імміграцію 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про призначення позачергових виборів Михайлівського сільського голови (Михайлівська сільська рада Кам'янського району Черкаської області) 
 Про зміну меж міста Алушта Автономної Республіки Крим 
 Про внесення зміни до розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій 
 Про ратифікацію Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941... 
 Про призначення позачергових виборів Лужанського сільського голови (Лужанська сільська рада Рахівського району Закарпатської області) 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння стосовно скоординованого розвитку Чорноморської окружної автомагістралі 
 Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби 
 Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного у 2003 році 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 21 грудня 2000 року Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державно... 
 Про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду 
 Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік щодо розміру збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для підприємс... 
 Про призначення позачергових виборів Оріхівського сільського голови (Оріхівська сільська рада Сакського району Автономної Республіки Крим) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Гладкіх В.І. 

 

ПершаПопередня79808182НаступнаОстання

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry