Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про відзначення 100-річчя заснування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядув... 
 Про обрання суддів 
 Про призначення Плукаря В.В. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про Збройні Сили України 
 Звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування причин кризового стану в авіації України 
 Про присудження у 2008 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського селищного голови (Олександрівська селищна рада Олександрівського району Донецької області) 
 Про зменшення дебіторської заборгованості оптового ринку електричної енергії перед суб'єктами підприємницької діяльності, які поставляли електричну енергію з... 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Грузією 
 Про інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану Акціонерного комерційного ... 
 Про відзначення 125-річчя від часу заснування Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут 
 Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про призначення позачергових виборів Седнівського селищного голови (Седнівська селищна рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про зупинення дії пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року N 1335-р 
 Про День Уряду України у червні 2005 року 
 Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1722 
 Про призначення позачергових виборів Вовчоярівського селищного голови (Вовчоярівська селищна рада Попаснянського району Луганської області) 
 Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини про повітряне сполучення 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севасто... 
 Про призначення позачергових виборів Матусівського сільського голови (Матусівська сільська рада Шполянського району Черкаської області) 
 Про кошторис Національного банку України на II півріччя 1994 року 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про управління об'єктами державної власності щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарюван... 
 Про призначення позачергових виборів Щотівського селищного голови (Щотівська селищна рада міста Антрацит Луганської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр... 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво 
 Про призначення позачергових виборів Новосвітського селищного голови (Новосвітська селищна рада Старобешівського району Донецької області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Азербайджанською Республікою про економічне співробітництво на 2000-2009 роки 
 Про стан виконання Закону України Про оплату праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності 
 Про внесення змін до Закону України Про плату за землю 
 Про внесення змін до Закону України Про прокуратуру 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Виконавчою владою Грузії про приймання і передачу осіб (реадмісію), які знаходяться на територіях дер... 
 Про встановлення межі міста Баранівка Баранівського району Житомирської області 
 Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Укр... 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання вимог чинного законодавства та заходи, які вживаються Кабінетом Міністрів України, щодо посилення... 
 Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового захисту економічної конкуренції 
 Про відзначення 900-річчя першого варіанта літопису Повість минулих літ 
 Про орієнтовну середню кількість виборців в одномандатних виборчих округах та утворення одномандатних виборчих округів по виборах народних депутатів України ... 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилен... 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних на... 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1998 рік 
 Про деякі питання забезпечення реалізації Закону України Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік та деяких інших зако... 
 Про становище, що склалося у Чорноморському морському пароплавстві (концерні Бласко ) 
 Про внесення змін до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, к... 
 Про ратифікацію Угоди з адаптації Договору про звичайні збройні сили в Європі 
 Про внесення змін до Закону України Про бюджетну систему України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім'ям загиблих 
 Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років 
 Про нагородження відзнакою Президента України Герой України 
 Про призначення позачергових виборів Кривобалківського сільського голови Миколаївського району Миколаївської області 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Союзною Республікою Югославія 
 Про проект Закону України про державний зовнішній борг 
 Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Чабарівського сільського голови (Гусятинський район Тернопільської області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ефективності функціонування спеціальних економічних зон та територій пріор... 
 Про організацію оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків в Україні влітку 1995 року 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект удосконалення системи соціальної допомоги) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2002 рік 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України Про стан фінансування системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо його поліпшення 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на території України Угоди між У... 
 Про утворення депутатської слідчої комісії для проведення перевірки фактів фальсифікації окремих положень Декрету Кабінету Міністрів України Про довірчі тов... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про мобі... 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів, урядів та громадськості держав Європи 
 Про додаткові заходи щодо соціального захисту жителів гірських районів України та підвищення ефективності використання земель лісового фонду 
 Про призначення позачергових виборів Острівського сільського голови (Острівська сільська рада Рокитнянського району Київської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту інвалідів, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу 
 Про офіційне оприлюднення результатів виборів народних депутатів України 31 березня 2002 року в одномандатних виборчих округах N 90 та N 180 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань вивчення ситуації, що склалася у зв'язку з проведенням 26 листопада 2006 року позаче... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про забезпечення додержання конституційних прав громадян на участь у зборах, мітингах, походах, демонстраціях та виконання Закону України Про статус народно... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про внесення змін до Закону України Про рекламу щодо частки реклами, яка розповсюджується на телебаченні і радіо 
 Про внесення змін до Закону України Про рекламу 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку Євген Марчук - Єдність 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ситуації із забезпе... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Симоненка Петра Миколайовича 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про призначення позачергових виборів Фастівецького сільського голови (Фастівецька сільська рада Фастівського району Київської області) 
 Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140 
 Про ратифікацію Угоди про позику між Україною (що діє через Міністерство фінансів України) та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання експортного кред... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх 
 Про роботу Кабінету Міністрів України в галузі житлово-комунального господарства 
 Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну 
 Про створення Сумської, Кіровоградської та Запорізької областей у складі Української РСР 
 Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних с... 
 Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім'ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-20... 
 Про зняття з розгляду деяких законопроектів з питань оподаткування 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 1 грудня 2005 року N 157 Про утворення територіальних виборчих округів з виборів народних де... 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення 
 Про увічнення пам'яті колишнього Голови Верховної Ради Української РСР В.А. Івашка та встановлення іменних стипендій Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про міжнародне автомобільне сполучення та Протоколу до цієї Угоди 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про призначення позачергових виборів Кобаківського сільського голови (Кобаківська сільська рада Косівського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань судоустрою та статусу суддів 
 Про призначення позачергових виборів Пастирського сільського голови (Пастирська сільська рада Смілянського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Януковича Віктора Федоровича 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо... 
 Про призначення позачергових виборів Стиртівського сільського голови (Стиртівська сільська рада Черняхівського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159 
 Про приєднання до Протоколу поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну організацію 
 Про призначення позачергових виборів Рогізнянського сільського голови (Рогізнянська сільська рада Сквирського району Київської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Українська платформа СОБОР , у загальнодержавному бага... 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про торгівлю та економічне співробітництво 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Екваторіальна Гвінея про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 
 Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії Організації Об'єднаних Націй у Ліберії 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво 
 Про невідкладні заходи щодо збереження і розвитку Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки у зв'язку з 80-річчям із дня його за... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тополова В.С. 
 Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1998 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про комітети Верховної Ради України щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за знищення виборчої документації або документів рефе... 
 Про проведення всеукраїнського референдуму щодо довір'я (недовір'я) Президенту, Верховній Раді України 
 Про надання згоди на затримання народного депутата України Онищенка О.Р. 
 Про введення в дію Закону України Про заставу 
 Про перенесення парламентських слухань на тему Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання 
 Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб 
 Про звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації на 1999 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про виробничу кооперацію 
 Про призначення позачергових виборів Адамівського сільського голови (Адамівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб 
 Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2017 році 
 Про інформацію народних депутатів України Омельченка Г.О. та Єрмака А.В. про результати депутатського розслідування обставин відкриття за кордоном комерційни... 
 Про висловлення недовіри Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за результатами розгляду звіту за 2013 рік 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до розділу II Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної ... 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Медведівського сільського голови (Медведівська сільська рада Чорноморського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо п'ятої річниці закриття Чорнобильської АЕС 
 Про Звернення Верховної Ради України до Діючого головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї Організації з безпек... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і лікві... 
 Про проведення у 2010 році парламентських слухань на тему: Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про здійснення державних закупівель 
 Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Артільного сільського голови (Артільна сільська рада Лозівського району Харківської області) 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry