Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України Про Митний тариф України 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Василя Свиди 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно под... 
 Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо виконання Рекомендацій парламентських слухань Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального з... 
 Про відзначення 110-ї річниці від дня народження видатного українського поета Максима Рильського 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичаль... 
 Про внесення змін до Закону України Про податок з доходів фізичних осіб 
 Про призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості України 
 Про введення в дію Закону України Про донорство крові та її компонентів 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Верховної Ради України 
 Про введення в дію Закону України Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину 
 Про призначення позачергових виборів Варвинського селищного голови (Варвинська селищна рада Варвинського району Чернігівської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про оперативно-розшукову діяльність щодо узгодження строку перевірки громадян у зв'язку з допуском їх до державної тає... 
 Про внесення змін до Закону України Про фермерське господарство щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств 
 Про подання на розгляд Верховної Ради України проекту Державної програми приватизації на 1998 рік 
 Про фінансовий лізинг 
 Про встановлення державної символіки на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інф... 
 Про внесення зміни до Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Національна Демократична партія України , у загальноде... 
 Про призначення позачергових виборів Озірнянського сільського голови (Озірнянська сільська рада Звенигородського району Черкаської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про призначення позачергових виборів Великопаладського сільського голови (Великопаладська сільська рада Виноградівського району Закарпатської області) 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Добродомова Дмитра Євгеновича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення Г.Кірпи Міністром транспорту України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення матеріальної підтримки сімей, в яких виховуються діти, над якими встановлено опіку чи піклування 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку 
 Про внесення змін до Закону України Про заставу 
 Про вдосконалення оплати праці сільських, селищних, міських голів 
 Про призначення позачергових виборів Преславського сільського голови (Преславська сільська рада Приморського району Запорізької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про деякі питання підготовки до проведення в місті Києві щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку 
 Про визнання Чеботарьової Ю.С. обраною народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування 
 Про внесення зміни до статті 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні щодо поіменних голосувань 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Шокіна В.М. на посаду Генерального прокурора України 
 Про вивізне (експортне) мито у 1993 році 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовн... 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо приведення у відповідність законодавства до норм Кримінального кодексу України стосовн... 
 Про призначення позачергових виборів Іванопільського сільського голови (Іванопільська сільська рада Костянтинівського району Донецької області) 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністром України Кінаха А.К. 
 Про внесення зміни до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
 Про призначення позачергових виборів Добрянського сільського голови (Добрянська сільська рада Вільшанського району Кіровоградської області) 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2014 році для участі у багатонаціональних на... 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво 
 Про призначення позачергових виборів Роїщенського сільського голови Чернігівського району Чернігівської області 
 Про призначення позачергових виборів Гришинського сільського голови (Гришинська сільська рада Первомайського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з моніторингу стану ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 рок... 
 Про призначення позачергових виборів М'якотівського сільського голови (М'якотівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Куба 
 Про призначення позачергових виборів Велицького сільського голови (Ковельський район Волинської області) 
 Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних папер... 
 Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Корнацького Аркадія Олексійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ запобігання, протидії, припинення корупції і організованої злочин... 
 Про внесення змін та доповнень до Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 
 Про призначення позачергових виборів Сєверного селищного голови (Сєверна селищна рада Краснодонської міської ради Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Шаргородського міського голови (Шаргородська міська рада Шаргородського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна активний фармацевтичний інгредієнт 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Жовтяка Є.Д. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів та Протоколу про застосу... 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про прожитковий мінімум 
 Про призначення позачергових виборів Іванівського сільського голови (Іванівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до розділу XII Прикінцеві положення Закону України Про судоустрій і статус суддів щодо передачі справ, пов'язаних із соціальними виплатами 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань загальнообов'язкового державного соціального страхування 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
 Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику щодо врегулювання питань експорту електроенергії 
 Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту економічної конкуренції та удосконалення процедур контролю за концентрацією суб'єктів господарювання 
 Про призначення позачергових виборів Збаразького міського голови (Збаразька міська рада Збаразького району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків... 
 Про план економічного і соціального розвитку України на 1994 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Українського Народного Блоку Костенка і Плюща 
 Про призначення позачергових виборів Інгуло-Кам'янського сільського голови (Інгуло-Кам'янська сільська рада Новгородківського району Кіровоградської області) 
 Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України 
 Про призначення позачергових виборів Трапівського сільського голови (Трапівська сільська рада Татарбунарського району Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Граденицького сільського голови (Граденицька сільська рада Біляївського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про проведення виборів депутатів і голів місцевих Рад народних депутатів в Автономній Республіці Крим 
 Про ратифікацію Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Урядом України та Урядом Держави Катар 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо надання ефірного часу та друкованих площ для здійснення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Держ... 
 Про дострокове припинення повноважень члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Княжицького М.Л. у зв'язку з ротацією частини скла... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної організації з міграції в Україні та спі... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Тимошенко Юлії Володимирівни 
 Про внесення зміни до розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель 
 Про заяву Комуністичної партії України 
 Про призначення позачергових виборів Фастівського міського голови (місто Фастів Київської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушень порядку проведення розрахунків із споживачами 
 Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування вартості побутового палива, що надається вдовам померлих пенсіонерів вугіль... 
 Про звіт Рахункової палати за 1997 рік 
 Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР 
 Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту Про внесення змін ... 
 Про призначення позачергових виборів Дем'янівського сільського голови (Білокуракинський район Луганської області) 
 Заява Верховної Ради України з приводу ситуації, що склалася у зв'язку з порушенням органами виконавчої влади вимог законодавства України щодо проведення Дня... 
 Про реєстрацію кандидата у Президенти України Кононова В.М. 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги 
 Про призначення позачергових виборів Золочівського селищного голови (Золочівська селищна рада Золочівського району Харківської області) 
 Про відзначення на державному рівні 1100-річчя літописного Чернігова 
 Про призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про військово-медичну доктрину України 
 Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Закону України Про внесення зміни до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальн... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на т... 
 Про призначення позачергових виборів Калінінського сільського голови (Калінінська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про фіксований сільськогосподарський податок 
 Про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського голови (Тереблеченська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Прогресивної соціалістичної партії України, на позачергових виборах народ... 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у вл... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Цушка В.П. 
 Про призначення позачергових виборів Очкинського сільського голови (Очкинська сільська рада Середино-Будського району Сумської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам 
 Про внесення зміни до статті 26 Закону України Про безпечність та якість харчових продуктів 
 Про внесення змін до статей 64-66 Регламенту Верховної Ради України 
 Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів 
 Про календарний план проведення п'ятої сесії Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про доповнення до статті 54 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про податок на добавлену вартість 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до Закону України Про страхування 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Базилюка О.Ф. 
 Про утворення закордонної виборчої дільниці на постійній основі 
 Про порядок висвітлення роботи сьомої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про Звернення Верховної Ради України до Його Святості Папи Римського Бенедикта XVI 
 Про призначення Гелетея В.В. Міністром оборони України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про Закон України Про порядок проведення виборів депутатів міської, районних у місті Києві рад та міського голови у місті Києві 
 Про призначення позачергових виборів Зарічненського сільського голови (Зарічненська сільська рада Тростянецького району Сумської області) 
 Про затвердження Указу Президента України Про зміни меж території у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації 
 Про ратифікацію Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення 
 Про скликання пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про призначення Рибака В.В. на посаду Віце-прем'єр-міністра України 
 Про призначення позачергових виборів Доброводівського сільського голови Збаразького району Тернопільської області 
 Про призначення позачергових виборів Хотимирського сільського голови (Хотимирська сільська рада Тлумацького району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства в галузі державного екс... 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інши... 
 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу 
 Про необхідність збереження цілісності унікального історико-архітектурного та музейного комплексу Кловський палац (пам'ятка архітектури XVIII століття) - Муз... 
 Про призначення позачергових виборів Малокаховського сільського голови (Малокаховська сільська рада Каховського району Херсонської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про рекламу щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності 
 Про встановлення меж міста Узин Білоцерківського району Київської області 
 Про призначення позачергових виборів Торчицького сільського голови (Торчицька сільська рада Ставищенського району Київської області) 
 Про перейменування села Чубівка Смілянського району Черкаської області 
 Про призначення позачергових виборів Піщанського сільського голови (Піщанська сільська рада Балтського району Одеської області) 
 Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою 
 Про призначення у 2009 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry