Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про розроблення Загальнодержавної програми попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України на період до 2025 року 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Відродження 
 Про внесення змін і доповнень до окремих статей Кримінально-процесуального кодексу України з питань права на захист підозрюваного, обвинуваченого і підсудного 
 Про внесення зміни до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про виноград та виноградне вино 
 Про порядок введення в дію Кодексу торговельного мореплавства України 
 Про призначення позачергових виборів Червоноозерського сільського голови (Червоноозерська сільська рада Путивльського району Сумської області) 
 Про надання згоди на призначення Президентом України на посаду Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Савенка О.М. 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців 
 Про приєднання України до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік 
 Про ратифікацію Угоди про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів 
 Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9 і 11 липня 2003 року 
 Про внесення зміни до статті 33 Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо права свідка на захисника та іншу правову допомогу 
 Про призначення позачергових виборів Гордіївського сільського голови (Гордіївська сільська рада Тростянецького району Вінницької області) 
 Про внесення зміни до статті 219 Цивільного процесуального кодексу України щодо терміну розгляду заяви про виправлення описок чи арифметичних помилок у судов... 
 Про внесення зміни до статті 35 Закону України Про вищу освіту 
 Про призначення позачергових виборів Романівського сільського голови (Романівська сільська рада Теребовлянського району Тернопільської області) 
 Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України 
 Про внесення зміни до розділу II Закону України Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини д... 
 Про внесення змін до Закону України Про космічну діяльність 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ... 
 Про призначення позачергових виборів Водотиївського сільського голови (Водотиївська сільська рада Брусилівського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Аргентинської Республіки про торговельно-економічне співробітництво 
 Про перейменування окремих населених пунктів та районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 
 Про порядок проведення голосування щодо прийняття проекту Земельного кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік 
 Про відзначення 140-річчя з дня народження академіка В.І. Вернадського 
 Про організації роботодавців 
 Про призначення позачергових виборів Москалівського сільського голови (Москалівська сільська рада Лановецького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвесту... 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про Комісію з перевірки порядку утворення та діяльності корпорації Республіка та концерну Славутич 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про призначення Копиленка О.Л. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення зміни до пункту 1 розділу II Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родюч... 
 Про призначення позачергових виборів Сонячненського сільського голови (Сонячненська сільська рада Охтирського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Ли... 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення 
 Про введення в дію Закону України Про науково-технічну інформацію 
 Про деякі питання підготовки до проведення в місті Києві щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Славнянського сільського голови (Славнянська сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про контррозвідувальну діяльність 
 Про призначення Онопрієнка М.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про призначення позачергових виборів Писарівського сільського голови (Писарівська сільська рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Денисівського сільського голови (Денисівська сільська рада Козівського району Тернопільської області) 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України Яреми В.Г. з посади Генерального прокурора України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів 
 Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями 
 Про призначення позачергових виборів Новотроїцького сільського голови (Новотроїцька сільська рада Красноармійського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Товкачівського сільського голови (Товкачівська сільська рада Прилуцького району Чернігівської області) 
 Про інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про результати перевірки законності виділення і використання коштів на капітальний ремонт Па... 
 Про звернення Президента України щодо Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про акцизний збір на алкогольні напої та т... 
 Про призначення позачергових виборів Криштопівського сільського голови (Криштопівська сільська рада Близнюківського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Креховицького сільського голови (Креховицька сільська рада Рожнятівського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про гуманітарну допомогу щодо недопущення затягування строків проведення державного санітарно-епідеміологічного, ветери... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про селянське (фермерське) господарство 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 
 Про призначення позачергових виборів Желябовського сільського голови (Желябовська сільська рада Нижньогірського району Автономної Республіки Крим) 
 Про відставку Прем'єр-міністра України та Кабінету Міністрів України 
 Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 р. N 755 
 Про науковий парк Київська політехніка 
 Про призначення позачергових виборів Самотоївського сільського голови (Самотоївська сільська рада Краснопільського району Сумської області) 
 Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Албанія про торговельно-економічне співробітництво 
 Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність 
 Про призначення позачергових виборів Вербецького сільського голови (Вербецька сільська рада Ярмолинецького району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Білогривського сільського голови (Білогривська сільська рада Кролевецького району Сумської області) 
 Про зміни у складі Лічильної комісії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах 
 Про призначення позачергових виборів Порічанського сільського голови (Порічанська сільська рада Яворівського району Львівської області) 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин 
 Про ратифікацію Угоди про вивезення та ввезення культурних цінностей 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Івано-Благодатненського сільського голови (Івано-Благодатненська сільська рада Кіровоградського району Кіровоградської о... 
 Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ситуації із забезпеченням природним газом українських споживачів, ро... 
 Про включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення... 
 Про відзначення 955-річчя з дня народження преподобного Нестора Літописця 
 Про Рекомендації парламентських слухань Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства 
 Про внесення змін до Закону України Про статус народного депутата України 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік 
 Про внесення зміни до пункту 4 Постанови Верховної Ради України Про соціально-економічне і політичне становище, що склалося в Україні, та шляхи виходу з кризи 
 Про перейменування села Кизилівка Сімферопольського району Автономної Республіки Крим 
 Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про н... 
 Про призначення позачергових виборів Пилятинського сільського голови (Пилятинська сільська рада Козелецького району Чернігівської області) 
 Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1996 рік 
 Про проект Закону України про особливості приватизації Українського державного підприємства електрозв'язку Укртелеком 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 
 Про призначення позачергових виборів Іванківського сільського голови (Іванківська сільська рада Андрушівського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Туркменістаном про подальший розвиток міждержавних відносин 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тулуба С.Б. 
 Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що ... 
 Про деякі питання управління майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Концебівського сільського голови (Концебівська сільська рада Савранського району Одеської області) 
 Про встановлення межі Андрушівського і Коростишівського районів Житомирської області 
 Про призначення позачергових виборів Іванівського сільського голови (Очаківський район Миколаївської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про теплопостачання щодо використання технологічного мінімуму природного газу 
 Про призначення позачергових виборів Антрацитівського міського голови (Антрацитівська міська рада Луганської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Узбекистан про економічне співробітництво на 1999-2008 роки 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про платіжні системи та переказ грошей в Україні 
 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України 
 Про призначення позачергових виборів Рибальського сільського голови (Рибальська сільська рада Татарбунарського району Одеської області) 
 Про державні нагороди, якими відзначені трудові колективи, навчальні заклади, об'єднання громадян, військові частини і з'єднання 
 Про політичну ситуацію в Україні, пов'язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року Про дострокове припинення повноважень Верховної Ра... 
 Про призначення позачергових виборів Дем'янковецького сільського голови (Дем'янковецька сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік 
 Про призначення позачергових виборів Першозванівського сільського голови (Першозванівська сільська рада Лутугинського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Калинівського селищного голови (Калинівська селищна рада Васильківського району Київської області) 
 Про включення до порядку денного сесії Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окреми... 
 Про призначення позачергових виборів Федунського сільського голови (Федунська сільська рада Шишацького району Полтавської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів, урядів та громадськості держав - членів Європейського Союзу 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 223 Левченку Ю.В. 
 Про призначення позачергових виборів Покропивнянського сільського голови (Покропивнянська сільська рада Козівського району Тернопільської області) 
 Про створення Алеї Воїнської Слави у Парку Вічної Слави міста Києва 
 Про підсумки проведення оздоровлення дітей влітку 2003 року та про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку... 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Царьова Олега Анатолійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про призначення позачергових виборів Оржицького селищного голови (Оржицький район Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Вільницького сільського голови (Вільницька сільська рада Чутівського району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Геніївського сільського голови (Геніївська сільська рада Зміївського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Хрещатенського сільського голови (Хрещатенська сільська рада Козелецького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 10 червня 1997 року N 503 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея про грантову допомогу та технічне співробітництво 
 Про Державну судову адміністрацію України 
 Про призначення позачергових виборів Холоднобалківського сільського голови (Холоднобалківська сільська рада Біляївського району Одеської області) 
 Про прилеглу зону України 
 Про призначення позачергових виборів Славгородського селищного голови (Славгородська селищна рада Синельниківського району Дніпропетровської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Табачника Д.В. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про незаконне припинення трансляції в прямому ефірі по першому каналу Національної радіокомпанії України засідань Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державну спеціальну службу транспорту щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту 
 Про призначення позачергових виборів Валківського міського голови (Валківська міська рада Валківського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на документах 
 Про ратифікацію Восьмого додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу 
 Про уточнення найменування села Самусівка Кременчуцького району Полтавської області 
 Про хід виконання Закону України Про селянське (фермерське) господарство 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність з Конституцією України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності 
 Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект Вища освіта України ) між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry