Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про забезпечення прав громадян України на свободу пересування 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про поховання та похоронну справу 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про заохочення і взаємний захист інвестицій 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до пункту 4 статті 108 Конституції (Основного Закону) Української РСР 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність 
 Про визнання обраним народним депутатом України Костинюка Б.І. 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових в... 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 106 Беркуту І.В. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель 
 Про нагородження відзнакою Президента України Орден князя Ярослава Мудрого 
 Про ратифікацію Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар 
 Про невідкладні заходи щодо усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняно... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про звільнення Демченка С.Ф. з посади судді Вищого господарського суду України 
 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо посадових осіб органів доходів і зборів 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах 
 Про приєднання України до Конвенції про скорочення безгромадянства 
 Про заходи щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Представництво Президента України в Республіці Крим 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетинання державного кордону України 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Декрету Кабінету Міністрів України Про стандартизацію і сертифікацію 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про державний кордон України 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку від 23 грудня 1993 року та затвер... 
 Про відхилення проекту Закону України про міжнародні торги (тендер) як спосіб приватизації державного майна 
 Про зміну і встановлення меж міста Тячів Тячівського району Закарпатської області 
 Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про присвоєння Чижу І.С. почесного звання Заслужений журналіст України 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
 Про призначення позачергових виборів Єнакієвського міського голови (Єнакієвська міська рада Донецької області) 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2004 році для участі у багатонаціональних ві... 
 Про внесення змін до складу окружної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2017 рік 
 Про призначення позачергових виборів Раковицького сільського голови (Раковицька сільська рада Радомишльського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Малоправутинського сільського голови (Малоправутинська сільська рада Славутського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Сидоренківського сільського голови (Сидоренківська сільська рада Валківського району Харківської області) 
 Про утворення територіальних виборчих округів для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року в Автономній Республіці Крим, областях, містах Киє... 
 Про внесення змін до частини четвертої статті 10 Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 212 Баленку І.М. 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 21 січня 2019 року № 86 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо здешевлення вартості робіт з підготовки та проведення земельних торгів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу 
 Про призначення позачергових виборів Середняківського сільського голови (Середняківська сільська рада Гадяцького району Полтавської області) 
 Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України - А... 
 Про внесення змін до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи 
 Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року 
 Про призначення позачергових виборів Муратівського сільського голови (Муратівська сільська рада Новоайдарського району Луганської області) 
 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про фізичну культуру і спорт 
 Про призначення позачергових виборів Андріївського сільського голови Великоновосілківського району Донецької області 
 Про внесення зміни до статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України щодо терміна Близькі родичі 
 Про ратифікацію Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю від 17 верес... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам державних вугле... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Насірова Р.М. 
 Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Миколи Леонідовича Духова - тричі Героя Соціалістичної Праці 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про взаємне сприяння та захист інвестицій 
 Про внесення змін до Закону України Про прокуратуру щодо утворення військових прокуратур 
 Про внесення змін до Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України 
 Про призначення позачергових виборів Калчівського сільського голови (Калчівська сільська рада Болградського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про сільськогосподарську дорадчу діяльність 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Об'єднання САМОПОМІЧ , у загальнодержавному багатоман... 
 Про зміну і встановлення меж міста Глухів Сумської області 
 Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб,... 
 Про визнання Глухівського Л.Й., Ступака В.Ф., Марченка О.В., Поровського М.І. обраними народними депутатами України в багатомандатному загальнодержавному виб... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кармазіна Юрія Анатолійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Розівського сільського голови (Розівська сільська рада Новоазовського району Донецької області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 21 січня 2019 року № 86 
 Про призначення позачергових виборів Ковалівського сільського голови (Ковалівська сільська рада Немирівського району Вінницької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про співробітництво в галузі попередження надзвичайних си... 
 Про державну підтримку суднобудівної промисловості України 
 Про призначення позачергових виборів Молдовського сільського голови (Молдовська сільська рада Голованівського району Кіровоградської області) 
 Про відзначення 90-річчя з дня народження Глушкова Віктора Михайловича - видатного науковця, засновника школи української кібернетики 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік 
 Про внесення змін до деяких законів України про оподаткування, виробництво та обіг підакцизних товарів 
 Про внесення зміни до Закону України Про внесення змін до Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про призначення позачергових виборів Келебердянського сільського голови (Келебердянська сільська рада Кременчуцького району Полтавської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про звільнення членів Рахункової палати 
 Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті Києві 
 Про призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років 
 Про заходи Кабінету Міністрів України щодо оздоровлення дітей України влітку 2002 року 
 Про внесення змін до Закону України Про селянське (фермерське) господарство 
 Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів 
 Про спеціальну економічну зону Славутич 
 Про присвоєння імені Султана Амет-Хана міжнародному аеропорту Сімферополь 
 Про призначення позачергових виборів Подільського сільського голови (Подільська сільська рада Підволочиського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Бандурівського сільського голови (Бандурівська сільська рада Гайворонського району Кіровоградської області) 
 Про надзвичайну ситуацію у місті Артемівську та Артемівському районі Донецької області 
 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, м... 
 Про реєстрацію Сопруна С.І., обраного депутатом України на повторних виборах 16 серпня 1998 року в одномандатному виборчому окрузі N 129 
 Про внесення змін до Закону України Про громадянство України 
 Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору найму будівлі 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування причин смерті 17-річного підлітка у м. Краматорську Донецької області і нас... 
 Про призначення позачергових виборів Полянського сільського голови (Полянська сільська рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про обрання суддів 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про оплату праці 
 Про призначення позачергових виборів Теофіпольського селищного голови (Теофіпольська селищна рада Теофіпольського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Балико-Щучинського сільського голови (Балико-Щучинська сільська рада Кагарлицького району Київської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) про розміщення спеціальної мо... 
 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ... 
 Про затвердження кандидатури на посаду Міністра фінансів України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації 
 Про призначення Юзькової Т.Л. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення зміни до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного к... 
 Про Закон України Про внесення зміни до статті 21 Закону України Про оренду державного та комунального майна 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій 
 Про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України щодо приведення ставок ввізного мита у відповідність з критеріями СОТ 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням патронату над дитиною 
 Про включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (щод... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Атрошенка В.А. 
 Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішен... 
 Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи 
 Про призначення позачергових виборів Дитятинського сільського голови (Дитятинська сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Ребедайлівського сільського голови (Ребедайлівська сільська рада Кам'янського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Куликівського селищного голови (Куликівська селищна рада Куликівського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про призначення позачергових виборів Новоівницького сільського голови (Новоівницька сільська рада Андрушівського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Московського сільського голови (Московська сільська рада Липоводолинського району Сумської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір процентів та інших пла... 
 Про Концепцію проживання населення на територіях Української РСР з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Лебединського сільського голови (Лебединська сільська рада Новоазовського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Юрковецького сільського голови (Юрковецька сільська рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці ... 
 Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо виплати пенсій громадянам України, які перебувають за кордоном 
 Про внесення змін до Закону України Про обіг векселів в Україні 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 17... 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про призначення позачергових виборів Кінненського сільського голови (Кінненська сільська рада Лозівського району Харківської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Савчука О.В. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно в... 
 Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету Львівська політехніка 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оподаткування товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпі... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry