Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до Закону України Про страховий фонд документації України 
 Про рекомендації парламентських слухань Перспективи створення громадського телерадіомовлення в Україні 
 Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов'язку і військової служби 
 Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2003 року 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики (Проект реабілітації гідроелектростанцій та управлін... 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у пе... 
 Про проект Закону України про розмежування земель державної та комунальної власності 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Словенія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно ... 
 Про Порядок надання ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяю... 
 Про відзначення 1000-ліття заснування міста Белза Львівської області 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ляшка Олега Валерійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України 
 Про призначення Яценюка А.П. Прем'єр-міністром України 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про призначення позачергових виборів Нововасилівського сільського голови (Нововасилівська сільська рада Іванівського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними відходами 
 Про внесення змін до Виправно-трудового кодексу України 
 Про звільнення Іваненка Ю.В. з посади головного контролера Рахункової палати 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102 
 Про внесення зміни до статті 266 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій 
 Про внесення зміни до Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо необхідного страхового стажу для призначення пенсій інвалід... 
 Про призначення позачергових виборів Донецького селищного голови Балаклійського району Харківської області 
 Про внесення доповнень до статей 2 і 26 Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про призначення позачергових виборів Просторівського сільського голови (Просторівська сільська рада Білокуракинського району Луганської області) 
 Про голів і перших заступників голів комітетів Верховної Ради України четвертого скликання, Голову і першого заступника Голови Спеціальної контрольної комісі... 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Гусаківського сільського голови (Гусаківська сільська рада Звенигородського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Бобрицького сільського голови (Бобрицька сільська рада Любашівського району Одеської області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ у легкій промисловості України та заходи по виведенню галузі з кризи 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Єфремової І.О. 
 Про проведення парламентських слухань з порядком денним Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні 
 Про Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді 
 Про призначення позачергових виборів Райгородського сільського голови (Райгородська сільська рада Немирівського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Чемеровецького селищного голови (Чемеровецька селищна рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі 
 Про внесення змін до статті 46 Закону України Про запобігання корупції 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про повітряне сполучення 
 Про призначення позачергових виборів Новобілокоровицького селищного голови (Новобілокоровицька селищна рада Олевського району Житомирської області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан зайнятості та безробіття на ринку праці в Україні 
 Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо упорядкування розмірів адміністративних штрафів за порушення правил паспортної с... 
 Про державну підтримку газет, що видаються мовами національних меншин 
 Про внесення змін до Закону України Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонат... 
 Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання Закону України Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік 
 Про 70-ті роковини голодомору в Україні 
 Про Рекомендації парламентських слухань Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про скасування постанови Центральної виборчої комісії від 1 лютого 2002 року N 179 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному з... 
 Про призначення позачергових виборів Калинівського сільського голови (Калинівська сільська рада Веселівського району Запорізької області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім'ї або невиконання зах... 
 Про призначення позачергових виборів Худиківського сільського голови (Худиківська сільська рада Борщівського району Тернопільської області) 
 Про земельну реформу 
 Про внесення змін до Закону України Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення щодо дослідницьких ядерних реакторів 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік щодо придбання акцій Національної акціонерної компанії Нафтогаз України 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про міліцію 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння реалізації виборчих прав громадянами, забезпечення свободи політичних дебатів, неупередж... 
 Про відзначення 24-ї річниці незалежності України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи щодо створення в Україні Бюро інформації Ради Європи та його правового ста... 
 Про перенесення дати проведення спеціального засідання Верховної Ради України щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років 
 Про порядок введення в дію Закону України Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Стецько Я.Й. 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про ратифікацію Угоди про міжнародний автомобільний транспорт між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран 
 Про призначення позачергових виборів Фурманівського сільського голови (Фурманівська сільська рада Новоукраїнського району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Івановецького сільського голови (Івановецька сільська рада Барського району Вінницької області) 
 Про звільнення Королевської Н.Ю. від виконання обов'язків Міністра соціальної політики України 
 Про призначення Євстігнєєва А.С. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про вшанування пам'яті видатної української та російської письменниці Марка Вовчка (Марії Олександрівни Вілінської) 
 Про призначення Стецюка П.Б. суддею Конституційного Суду України 
 Про призначення позачергових виборів Цюрупинського міського голови (місто Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області) 
 Про підсумки роботи делегації Президії Верховної Ради України в Кримській АРСР 
 Про стабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації в Україні та запобігання антиконституційним діям і сепаратистським проявам, що загрожують сувер... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про призначення позачергових виборів Білорічненського селищного голови (Білорічненська селищна рада Лу... 
 Про визнання Буци Б.Е., Степанова М.В., Федорчука Я.П., Цибулька В.М. обраними народними депутатами України в багатомандатному загальнодержавному виборчому о... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі 
 Про призначення позачергових виборів Орининського сільського голови (Орининська сільська рада Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Ленінського сільського голови (Ленінська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про підпорядкування Управління державної охорони України Службі безпеки України 
 Про відзначення 85-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю 
 Про призначення позачергових виборів Світличненського сільського голови (Світличненська сільська рада Варвинського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про повітряне сполучення 
 Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України Про податок на промисел 
 Про внесення змін до Закону України Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій... 
 Про призначення позачергових виборів Рівненського міського голови (місто Рівне Рівненської області) 
 Про внесення зміни до статті 22 Бюджетного кодексу України 
 Про ратифікацію Гарантійної структурної угоди між Урядом України та Експорт-Імпорт Банком США 
 Про порядок застосування Закону України Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і... 
 Про перейменування села Поділки Липоводолинського району Сумської області 
 Про проект Положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про створення сприятливих умов для святкування у 2001 році Нового року та Різдва Христового 
 Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного в 2001 році 
 Про призначення Міністра зовнішньоекономічних зв'язків Української РСР 
 Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом 
 Про призначення позачергових виборів Великоберезького сільського голови Берегівського району Закарпатської області 
 Про призначення позачергових виборів Сергіївського сільського голови (Сергіївська сільська рада Саратського району Одеської області) 
 Про відзначення 90-річчя створення комсомолу України 
 Про внесення зміни до статті 36-1 Закону України Про прокуратуру 
 Про введення в дію Закону України Про приватизаційні папери 
 Про Рекомендації учасників парламентських слухань 17 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання 
 Про призначення позачергових виборів Кочубіївського сільського голови (Кочубіївська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб 
 Про внесення змін до Загальнодержавної цільової економічної програми проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих ... 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про продовження виконання Кабінетом Міністрів України його повноважень 
 Про призначення позачергових виборів Товмацького сільського голови (Шполянський район Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Вовчківського сільського голови (Вовчківська сільська рада Поліського району Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масового переслідування водіїв, які були учасниками мирних акці... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про нафтопровідну систему Джейхан - Самсун 
 Про призначення позачергових виборів Йосипівського сільського голови (Йосипівська сільська рада Ульяновського району Кіровоградської області) 
 Про черговість надання кандидатам на пост Президента України Зеленському В.О. та Порошенку П.О. ефірного часу для проведення передвиборної агітації під час п... 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про індексацію грошових доходів населення 
 Про призначення позачергових виборів Вихрівського сільського голови (Вихрівська сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії патріотичних сил України 
 Про скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 103 Панібратенка О.І., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 5 вер... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про арешт на морські судна 
 Про призначення Костусєва О.О. на посаду Голови Антимонопольного комітету України 
 Про звільнення Семенюк-Самсоненко В.П. з посади Голови Фонду державного майна України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кармазіна Юрія Анатолійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Озернянського сільського голови (Озернянська сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про оплату праці 
 Про гідрометеорологічну діяльність 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина , у загальнодержа... 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету ... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про фізичну культуру і спорт 
 Про призначення позачергових виборів Терпіннівського сільського голови (Терпіннівська сільська рада Мелітопольського району Запорізької області) 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про телекомунікації 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування 
 Про призначення позачергових виборів Думанецького сільського голови (Думанецька сільська рада Черкаського району Черкаської області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації, яка склалася довкола ЗАТ Індар 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry