Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення Українського народу на парламентських в... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів 
 Про призначення позачергових виборів Слобода-Банилівського сільського голови (Слобода-Банилівська сільська рада Вижницького району Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Кіндрашівського сільського голови (Куп'янський район Харківської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Пеклушенка О.М. 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тітенка С.М. 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва ... 
 Про внесення змін до Закону України Про цінні папери і фондову біржу 
 Про внесення зміни до статті 57 Закону України Про освіту щодо надання пільгових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам 
 Про внесення зміни до статті 168 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про зміну статті 15 Кримінального кодексу України 
 Про припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Нечипорука В.П. 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо вжиття заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду 
 Про внесення змін до Закону України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Петрова Володимира Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Загайпільського сільського голови (Загайпільська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон 
 Про зміни в складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану Акціонерного комерційн... 
 Про приєднання України до Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності 
 Про стан підготовки паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 1994-1995 років 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні 
 Про заслуховування звітів Міністра оборони України Гриценка А.С., Міністра закордонних справ України Тарасюка Б.І. 
 Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань 
 Про тимчасові обмеження у сфері приватизації 
 Про запровадження мораторію на виселення творчих спілок 
 Про призначення позачергових виборів Терешовецького сільського голови (Терешовецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Хобултівського сільського голови (Хобултівська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області) 
 Про фінансове оздоровлення державного підприємства Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова 
 Про відзначення 135-річчя з дня народження видатної української співачки Соломії Крушельницької 
 Про внесення змін до пункту 22.3 статті 22 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про внесення зміни до Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянутої) 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України 
 Про запровадження мораторію на ліквідацію, відчуження, перепрофілювання оздоровчих закладів (дитячих, професійних тощо) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Поліщука М.Є. 
 Про внесення змін до Закону України Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про призначення позачергових виборів Удянського сільського голови (Золочівський район Харківської області) 
 Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Грецькою Республікою 
 Про Звернення Верховної Ради України до Канцлера Федеративної Республіки Німеччини Ангели Меркель, Президента Французької Республіки Франсуа Олланда та Прези... 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону культурної спадщини щодо надання об'єктам підводної культурної спадщини статусу морського меморіалу 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Рибинського сільського голови (Волноваський район Донецької області) 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Яковенка О.М. 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ржавського О.М. 
 Про висвітлення роботи третьої сесії Верховної Ради України у засобах масової інформації 
 Про призначення позачергових виборів Дзержинського селищного голови (Дзержинська селищна рада Ровеньківської міської ради Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Садківського сільського голови (Садківська сільська рада Житомирського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Загальної угоди про підтримку проектів між Урядом (Кабінетом Міністрів) України, Національним банком України та Експортно-імпортним банком Сп... 
 Про електронні документи та електронний документообіг 
 Про внесення зміни до статті 3-1 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни 
 Про призначення позачергових виборів Усоцького сільського голови Ямпільського району Сумської області 
 Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Львівського апеляційного адміністративного суду Зварича І.С. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів 
 Про організаційні заходи з підготовки об'єктів права державної власності до приватизації 
 Про утилізацію транспортних засобів 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування амністії в Україні 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про ринок природного газу 
 Про призначення позачергових виборів Височанського сільського голови (Височанська сільська рада Тарутинського району Одеської області) 
 Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Воїнського сільського голови (Красноперекопський район Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Радулинського сільського голови (Радулинська сільська рада Баранівського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Чугинського сільського голови (Чугинська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області) 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр... 
 Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення боротьби з порушеннями бюджетного законодавства 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ващенка Олександра Михайловича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Кам'янського сільського голови (Кам'янська сільська рада Ізюмського району Харківської області) 
 Про відзначення 60-річчя з дня народження Квітки Цісик 
 Про забезпечення сільського господарства імпортною продукцією для проведення весняних польових робіт 
 Про призначення головного контролера Рахункової палати 
 Про аграрні розписки 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку політичних партій Селянський Блок Аграрна Україна Парті... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо ставок акцизного збору і ввізного мита та порядку сплати акцизного збору 
 Про призначення позачергових виборів Постав-Муківського сільського голови (Постав-Муківська сільська рада Чорнухинського району Полтавської області) 
 Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Каськіва В.В. 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Туркменистаном про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про реадмісію осіб 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування 
 Про відзначення 700-річчя заснування міста Ковеля Волинської області 
 Заява Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти ... 
 Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції 
 Про призначення позачергових виборів Гвіздовецького сільського голови Сокирянського району Чернівецької області 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про заступника Голови Верховної Ради України 
 Про введення в дію Закону України Про приватизацію майна державних підприємств 
 Про призначення позачергових виборів Цюрупинського міського голови 
 Про внесення змін до Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кривобокова В.А. 
 Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво у розв'язанні проблем ВІЛ-інфекції 
 Про Лічильну комісію Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про проведення парламентських слухань про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі 
 Про внесення змін до законів України Про Державний бюджет України на 2009 рік та Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Добродомова Дмитра Євгеновича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Прогресивної соціалістичної партії України, на позачергових виборах народ... 
 Про внесення зміни до статті 46 Закону України Про автомобільний транспорт 
 Про проект Закону України про Державний бюджет України на 1999 рік 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України 
 Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки 
 Про призначення позачергових виборів Чернелівського сільського голови (Чернелівська сільська рада Красилівського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2004 року N 296 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Комісаренка С.В. 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про електроенергетику 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про заслуховування інформації Голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Шевченка В.Ф. з приводу намірів позбавити ліцензії телев... 
 Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради України Про введення в дію Закону України Про державний матеріальний резерв 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та ... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тарасюка І.Г. 
 Про призначення позачергових виборів Лигівського сільського голови (Лигівська сільська рада Сахновщинського району Харківської області) 
 Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне втручання в роботу мереж електрозв'язку 
 Про передачу до складу Кіцманського району Чернівецької області частини житлового масиву міста Чернівці та присвоєння йому найменування 
 Про присвоєння найменування населеному пункту Прилуцького району Чернігівської області 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Туркменистаном про довгострокове торговельно-економічне співробітництво на 2001-2010 роки 
 Про призначення позачергових виборів Старобогданівського сільського голови (Старобогданівська сільська рада Михайлівського району Запорізької області) 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про призначення позачергових виборів Залишанського сільського голови (Залишанська сільська рада Поліського району Київської області) 
 Про мораторій на відчуження майна, яке перебуває у володінні Федерації професійних спілок України 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Безвізовий режим між Україною та ЄС: перспективи та нові можливості для громадян України 
 Про призначення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах N 18, 35, 201 
 Про призначення Селіванова А.О. постійним представником Верховної Ради України у Конституційному Суді України 
 Про внесення зміни до статті 21 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі прове... 
 Справа Погребна проти України (Заява N 25476/02) 
 Про ратифікацію Угоди про співпрацю держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконною міграцією 
 Про внесення зміни до статті 66 Закону України Про виконавче провадження 
 Про внесення змін до Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство 
 Про ратифікацію Угоди про грант траст-фонду Всесвітнього екологічного фонду (Проект збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі) між Україною та ... 
 Про призначення позачергових виборів Павлівського сільського голови (Білопільський район Сумської області) 
 Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, включеного до виборчого списку Соціально-Християнської партії 
 Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання покарань 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України виборчого блоку політичних партій ... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку Влада народу 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Партія Пенсіонерів України 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Закону України Про внесення змін до Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо дитячих будинків сімейного типу 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян 
 Про запрошення Місії спостерігачів від Співдружності Незалежних Держав як офіційних спостерігачів на виборах в Україні у березні 2006 року 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до Закону України Про виноград та виноградне вино 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry