Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення Радченка Є.В. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про відзначення державними нагородами України працівників Українського національного інформаційного агентства Укрінформ 
 Про негайне роззброєння незаконних збройних формувань в Україні 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв... 
 Про ратифікацію Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності 
 Про відставку Міністра аграрної політики та продовольства України Кутового Т.В. 
 Про проект Закону України про перелік майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про громадянство 
 Про призначення позачергових виборів Павлівського сільського голови (Крижопільський район Вінницької області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про порядок введення в дію Закону України Про оподаткування доходів підприємств і організацій 
 Про призначення позачергових виборів Омелянівського сільського голови (Омелянівська сільська рада Козелецького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Шевченківського сільського голови (Шевченківська сільська рада Решетилівського району Полтавської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності 
 Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за п... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Боровеньківського сільського голови (Боровеньківська сільська рада Лебединського району Сумської області) 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати 
 Про внесення зміни до статті 3-1 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання 
 Про Звернення Верховної Ради України до військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань та співробітників правоохоронних органів 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян щодо оподаткування благодійної допомоги 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин нападу на народного депутата України Сівковича В.Л. 
 Про парламентські слухання Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні 
 Про внесення зміни до статті 19 Декрету Кабінету Міністрів України Про стандартизацію і сертифікацію щодо методики розрахунку вартості робіт, пов'язаних з ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску 
 Про Звернення Верховної Ради України до дипломатичних представництв іноземних держав, акредитованих в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Воробіївського сільського голови (Воробіївська сільська рада Полонського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 
 Про внесення зміни до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого в... 
 Про внесення змін до Закону України Про захист прав споживачів 
 Про перейменування деяких населених пунктів Закарпатської, Одеської та Чернігівської областей 
 Про призначення позачергових виборів Сновидівського сільського голови (Бучацький район Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про страховий фонд доку... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та ш... 
 Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Льовочкіна С.В. 
 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про Положення щодо середньозваженого показника вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передви... 
 Про сформування та реєстрацію в апараті Верховної Ради України коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України п'ятого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Завалівського сільського голови (Завалівська сільська рада Підгаєцького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про фізичну культуру і спорт 
 Про перенесення строку повернення кредиту, наданого підприємствам та організаціям будівельного комплексу для поповнення іхніх оборотних коштів 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків під... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Збройні Сили України 
 Про поглиблення взаємовідносин України та Республіки Куба у сфері реалізації програми допомоги українським дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської та... 
 Про внесення змін до Закону України Про соціальну роботу з дітьми та молоддю 
 Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо порядку збирання підписів виборців на підтримку кандидата на пост Президента України, прийнятих постановою ... 
 Про зупинення дії Закону Республіки Крим Про відновлення конституційних основ державності Республіки Крим 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради про офіц... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Конгрес Українських Націоналістів, у загальнодержавному... 
 Про присудження у 2011 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про Національну поліцію щодо уточнення деяких положень 
 Про прийняття Конституції України і введення її в дію 
 Про проведення парламентських слухань на тему Наслідки і перспективи приватизації в Україні 
 Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про заходи, які стосуються розвитку співробітництва в сфері транс... 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Плосківського сільського голови (Плосківська сільська рада Острозького району Рівненської області) 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття проституцією 
 Про ратифікацію Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Урядом України та Урядом Держави Катар 
 Про призначення позачергових виборів Гельмязівського сільського голови (Гельмязівська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та ста... 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про Президента Української РСР 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження Василя Василька 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 101 Діденку О.В. 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Словацькою Республікою про співробітництво і взаємодопомогу в галузі митної справи 
 Про внесення змін до Закону України Про оренду державного та комунального майна 
 Про затвердження Порядку нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних, окружних і дільничних виборчих комі... 
 Про призначення позачергових виборів Літогощанського сільського голови (Літогощанська сільська рада Рожищенського району Волинської області) 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 15 січня 2000 року N 65 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону Української РСР Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі 
 Про внесення доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України 
 Про призначення позачергових виборів Лучицького сільського голови (Лучицька сільська рада Новоград-Волинського району Житомирської області) 
 Щодо обрання безстроково на посаду судді господарського суду 
 Про управління майном, що є у загальнодержавній власності 
 Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року 
 Про призначення позачергових виборів Кренидівського сільського голови (Кренидівська сільська рада Середино-Будського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Урядом України та Урядом Держави Катар 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 26 лютого 1998 року N 153 
 Про внесення змін до Кримінального та Сімейного кодексів України щодо усиновлення 
 Про призначення позачергових виборів Остапівського сільського голови (Остапівська сільська рада Миргородського району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Червоного сільського голови (Червона сільська рада Великобілозерського району Запорізької області) 
 Про проект Закону України про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про призначення М. Азарова Прем'єр-міністром України 
 Про заходи щодо створення спеціальної економічної зони Рені 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Садового Андрія Івановича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до Закону України Про фізичну культуру і спорт щодо уточнення деяких положень 
 Про призначення позачергових виборів Безбородьківського сільського голови Драбівського району Черкаської області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків 
 Про внесення змін до статті 45 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріор... 
 Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів 
 Про внесення зміни до статті 289 Кримінального кодексу України 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилен... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо коштів від використання (реалізації) державної частини виробленої продукції відповідно до угод про розпо... 
 Про заслуховування інформації Кабінету Міністрів України про виконання конституційних повноважень, здійснюваних ним у сфері оборони 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Правил визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у ра... 
 Про призначення позачергових виборів Акмечетського сільського голови (Акмечетська сільська рада Доманівського району Миколаївської області) 
 Про Угоду про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Г... 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Європейським інвестиційним банком про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовн... 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 2 грудня 1998 року N 1328 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ... 
 Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям 
 Про призначення позачергових виборів Ніжинського міського голови (місто Ніжин Чернігівської області) 
 Про продовження терміну видачі приватизаційних майнових сертифікатів та сертифікатів, що видаються на суму індексації грошових заощаджень громадян України в ... 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюнови... 
 Про призначення позачергових виборів Обідненського сільського голови (Обідненська сільська рада Немирівського району Вінницької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Ліберальної партії України 
 Про внесення зміни до статті 88 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про внесення зміни до статті 80-1 Кримінального кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону прав на сорти рослин 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування 
 Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про теплопостачання 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Денісової Л.Л. 
 Про внесення змін до статті 88 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про внесення змін до Закону України Про радіочастотний ресурс України 
 Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг н... 
 Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Сабріє Ереджепової 
 Про заяви щодо реєстрації претендента на кандидата у Президенти України, висунутого зборами виборців, що відбулися в селі Монастирець Жидачівського району Ль... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Патріоти України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Збройні Сили України 
 Про призначення позачергових виборів Чапаєвського сільського голови (Чапаєвська сільська рада Великомихайлівського району Одеської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку Виборчий блок Людмили Супрун - Український регіональний ... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних... 
 Про призначення позачергових виборів Чернігівського сільського голови (Чернігівська сільська рада Лозівського району Харківської області) 
 Про внесення зміни до статті 384 Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Миколи Амосова 
 Про призначення позачергових виборів Жовтневого сільського голови (Жовтнева сільська рада Семенівського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Головненського селищного голови (Головненська селищна рада Любомльського району Волинської області) 
 Про призначення позачергових виборів Світловодського міського голови (місто Світловодськ Кіровоградської області) 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Укра... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту... 
 Про введення в дію Закону України Про прокуратуру 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry