Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Іржавецького сільського голови (Іржавецька сільська рада Ічнянського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран про взаємне сприяння та захист інвестицій 
 Про постанову Верховної Ради Російської Федерації Про статус міста Севастополя 
 Про внесення зміни до Закону України Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу 
 Про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми 
 Про ратифікацію Конвенції держав - учасниць ГУУАМ про взаємне надання допомоги з консульських питань 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про часткову мобілізацію 
 Про попереднє схвалення проекту Закону України про внесення змін до Конституції України за результатами всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання 
 Про призначення позачергових виборів Дігтярівського селищного голови (Дігтярівська селищна рада Срібнянського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Гіркополонківського сільського голови (Гіркополонківська сільська рада Луцького району Волинської області) 
 Про реєстрацію претендента на кандидата у Президенти України, висунутого 11 червня 1999 року зборами виборців, що відбулися у селищі міського типу Дашів Іллі... 
 Про повернення урядової резиденції Межигір'я у державну власність 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про Дисциплінарний статут Національної поліції України 
 Про призначення позачергових виборів Марківського сільського голови (Марківська сільська рада Баранівського району Житомирської області) 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо посилення захисту прав дітей-інвалідів 
 Про призначення позачергових виборів Ганнопільського сільського голови (Ганнопільська сільська рада Славутського району Хмельницької області) 
 Про відзначення на державному рівні 800-річчя заснування міста Збаража Тернопільської області 
 Про встановлення меж міста Камінь-Каширський Камінь-Каширського району Волинської області 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про вибори Президента Української РСР 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Швайки І.О. 
 Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України для складення присяги Президентом України 
 Про порядок висвітлення роботи шостої сесії Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру 
 Про внесення змін до Закону України Про громадянство України 
 Про внесення доповнення до Закону України Про підприємництво 
 Про визнання Шурми І.М. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно погодинної оплати праці 
 Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ) 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет т... 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про Тимчасову президію першої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Чернятинського сільського голови (Чернятинська сільська рада Калинівського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Терешовецького сільського голови (Терешовецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області) 
 Про амністію 
 Про призначення позачергових виборів Озерянського сільського голови (Озерянська сільська рада Тлумацького району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України (щодо страхування персоналу ядерних установок) 
 Про призначення позачергових виборів Парутинського сільського голови (Парутинська сільська рада Очаківського району Миколаївської області) 
 Про перейменування села Глибока Богородчанського району Івано-Франківської області 
 Про відзначення 95-річчя з дня народження Івана Кожедуба 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Парубія А.В. 
 Про використання земель оборони 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи 
 Про спеціальну економічну зону Закарпаття 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України, включеному до виборчого списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина , Па... 
 Про призначення позачергових виборів Мліївського сільського голови (Мліївська сільська рада Городищенського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Мирнівського селищного голови (Мирнівська селищна рада Євпаторійської міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до Закону України Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення 
 Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів 
 Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової під час представлення у Верховній Раді України Щорічної доповіді про стан дотриман... 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про зайнятість населення 
 Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців 
 Про внесення змін до статті 19 Закону України Про Єдиний митний тариф 
 Про доповнення Конституції (Основного Закону) України статтею 97-1 та внесення змін і доповнень до статей 106,114-5 і 120 Конституції України 
 Про внесення змін до розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухт... 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2008 році для участі у багатонаціональних ві... 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Молдова про економічне співробітництво на 1998-2007 роки 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про приватизацію державного майна щодо врегулювання порядку звільнення Голови Фонду державного майна України 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за порушення правил перебування іноземців та о... 
 Про внесення зміни до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на... 
 Про виконання Президентом України та Урядом України рекомендацій, що містяться в пункті 11 Постанови Верховної Ради України Про ратифікацію Договору між Сою... 
 Про внесення зміни до Закону України Про внесення змін до Закону України Про радіочастотний ресурс України 
 Про внесення зміни до статті 214 Цивільного кодексу Української РСР 
 Про внесення змін до Закону Української РСР Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні 
 Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт депутата Чернівецької міської Ради народних депутатів Кравчука Б.А. 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на спадкування 
 Про призначення позачергових виборів Бернівського сільського голови (Бернівська сільська рада Кельменецького району Чернівецької області) 
 Щодо стану та перспективи депресивних регіонів, міст та селищ України 
 Про призначення позачергових виборів Глибокопотіцького сільського голови (Глибокопотіцька сільська рада Тячівського району Закарпатської області) 
 Про призначення позачергових виборів Хибалівського сільського голови (Хибалівська сільська рада Куликівського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель 
 Про внесення зміни до розділу II Закону України Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік (щодо сфери застосування Закону) 
 Про призначення позачергових виборів Іваньківського сільського голови (Іваньківська сільська рада Липовецького району Вінницької області) 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Україна - проект європейських доріг України) між Україною та Європейським інвестиційним банком 
 Про призначення позачергових виборів Тропівського сільського голови (Тропівська сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 18 жовтня 2004 року N 911 Про утворення закордонних виборчих дільниць та дільничних виборчих... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Турчинова О.В. 
 Про внесення зміни до статті 88 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний земельний кадастр щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін ... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Насірова Романа Михайловича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про державний матеріальний резерв 
 Про внесення змін до статей 59, 61 Регламенту Верховної Ради України 
 Про введення в дію Закону України Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби 
 Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо кількісного складу та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) 
 Про календарний план проведення десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій 
 З приводу подій у Керченській протоці 
 Про утворення виборчих дільниць при представництвах України за кордоном по виборах Президента України 
 Про внесення змін до розділу I додатка до Постанови Верховної Ради України Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році 
 Про ратифікацію Конвенції про контакт з дітьми 
 Про внесення змін до Закону України Про відпустки 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік щодо фінансового забезпечення заходів з підвищення ядерної безпеки 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо пільгового забезпечення ветеранів війни скрапленим бал... 
 Про введення в дію Закону України Про плату за землю 
 Про призначення позачергових виборів Глазівського сільського голови (Глазівська сільська рада Ленінського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення доповнення до статті 53 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Мельничука В.В. 
 Про внесення зміни до Закону України Про здійснення державних закупівель щодо сфери застосування цього Закону 
 Про призначення Полторака С.Т. Міністром оборони України 
 Про призначення позачергових виборів Магерівського селищного голови (Магерівська селищна рада Жовківського району Львівської області) 
 Про відхилення проекту Закону України про розмір плати за оренду земельної частки (паю) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про передачу засуджених осіб 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво 
 Про віднесення селища міського типу Миколаївка Слов'янської міської ради Донецької області до категорії міст 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 21 січня 2019 року № 86 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх... 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 1 грудня 2005 року N 157 Про утворення територіальних виборчих округів з виборів народних де... 
 Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні 
 Про звільнення Новохатька Л.М. від виконання обов'язків Міністра культури України 
 Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва 
 Про внесення зміни до розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних в... 
 Про призначення позачергових виборів Баницького сільського голови (Баницька сільська рада Глухівського району Сумської області) 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по підготовці і попередньому розгляду узгоджених законопроектів про засади внутрішньої по... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання 
 Про ратифікацію Угоди про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від забруднення 
 Про заходи щодо відзначення 50-річчя визволення України від фашистських загарбників 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про селянське (фермерське) господарство 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Румунією про правову допомогу та правові відносини в цивільних справах 
 Про затвердження Указу Президента України Про часткову мобілізацію 
 Про призначення позачергових виборів Пшеничненського сільського голови (Пшеничненська сільська рада Васильківського району Київської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Хорватія про судноплавство на внутрішніх водних шляхах 
 Про структуру державного внутрішнього боргу України за станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1996 та 1997 роки 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід збирання врожаю та забезпечення господарств пально-мастильними матеріалами 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Новостародубського сільського голови (Новостародубська сільська рада Петрівського району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кобзарцівського сільського голови (Кобзарцівська сільська рада Снігурівського району Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Сербинівського сільського голови (Сербинівська сільська рада Гребінківського району Полтавської області) 
 Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та їхніх парламентських а... 
 Про встановлення меж міста Шостка і Шосткинського району Сумської області 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про державне мито 
 Про календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз 
 Про внесення змін до статей 41 і 134 Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо збільшення видатків на капітальне будівництво та технічне переоснащення в... 
 Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про лікарські засоби щодо порядку ввезення в Україну лікарських засобів 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до статті 32 Закону Української РСР Про освіту 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry