Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону інформації з о... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Розенка П.В. 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Козака В.В. 
 Про Звернення Верховної Ради України до військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань та співробітників правоохоронних органів 
 Про внесення змін до Закону України Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві 
 Про призначення позачергових виборів Гаврилівського сільського голови (Гаврилівська сільська рада Каланчацького району Херсонської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про дорожній рух 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастопо... 
 Про призначення Єфремової І.О. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про поштовий зв'язок 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект водопостачання та каналізації міста Львова) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських... 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою Шри-Ланка про передачу засуджених осіб 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) щодо захисту майнових інтерес... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув'язнення та ... 
 Про обрання заступника Голови Верховної Ради України 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України Розвиток вугільної галузі України та запровадження енергозберігаючої моделі економіки - шлях до набуття енергетичн... 
 Про внесення змін до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про призначення позачергових виборів Гадинківського сільського голови (Гадинківська сільська рада Гусятинського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Великошкарівського сільського голови (Шепетівський район Хмельницької області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Турчинова О.В. 
 Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Августівського сільського голови (Августівська сільська рада Козівського району Тернопільської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у цивільних та комерційних справах 
 Про введення в дію частини другої статті 9 Закону України Про оплату праці 
 Про офіційне оприлюднення результатів проміжних виборів народного депутата України 7 березня 2004 року в одномандатному виборчому окрузі N 61 (Донецька область) 
 Про внесення змін до Закону України Про Загальнодержавну програму Питна вода України на 2006-2020 роки 
 Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом єдиного вікна 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю 
 Про призначення позачергових виборів Стримбівського сільського голови (Стримбівська сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області) 
 Про додаткові заходи щодо реформування електроенергетичної галузі 
 Про внесення змін до статті 17 Закону України Про міліцію та статті 17 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті 
 Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень 
 Про призначення позачергових виборів Дзвиняцького сільського голови (Борщівський район Тернопільської області) 
 Про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства Антонов 
 Про інвентаризацію земель дитячих центрів Артек і Молода гвардія 
 Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції 
 Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 27 лютого 2008 року N 96 
 Про внесення зміни до Закону України Про систему оподаткування 
 Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої 
 Про призначення позачергових виборів Чепелівського сільського голови (Чепелівська сільська рада Щорського району Чернігівської області) 
 Про внесення зміни до статті 15-1 Закону України Про кінематографію 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2005 року N 277 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до... 
 Про призначення позачергових виборів Новокиївського сільського голови (Новокиївська сільська рада Снігурівського району Миколаївської області) 
 Про звільнення П. Шуляка з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України 
 Про внесення змін до Закону України Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Руднє-Іванівського сільського голови (Руднє-Іванівська сільська рада Ємільчинського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Дніпровського сільського голови (Дніпровська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Наталії Вітренко Народна опозиція Прогресивної соціалістичної пар... 
 Про призначення позачергових виборів Андріяшівського сільського голови (Андріяшівська сільська рада Бердичівського району Житомирської області) 
 Про затвердження Указу Президента України Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської област... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових в... 
 Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого уш... 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про джерела фінансування органів державної влади 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Панама про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 
 Про проведення парламентських слухань П'ята річниця прийняття Конституції України. Права і свободи громадян України - сподівання і реальність 
 Про призначення позачергових виборів Сонцевського сільського голови (Сонцевська сільська рада Старобешівського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про угоди про розподіл продукції щодо вдосконалення механізму укладення угод про розподіл продукції 
 Про звіт про роботу Національного банку України, баланс його діяльності і зведений баланс банківської системи держави та розподіл прибутку Національного банк... 
 Про оголошення в Україні дня жалоби 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тимошенка М.М. 
 Про внесення змін до Закону України Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні щодо забезпечення здоро... 
 Про приєднання України до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації Євроконтроль 
 Про Звернення Верховної Ради України до Українського народу 
 Про ратифікацію Фінансового протоколу між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо надання гранту для фізичного захисту Запорізької АЕС 
 Про призначення позачергових виборів Першотравенського міського голови (місто Першотравенськ Дніпропетровської області) 
 Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України по обговоренню проекту Конституції України 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів країн Європейського Союзу та великої сімки щодо розв'язання проблем ліквідації наслідків Чорнобильської... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Яценюка Арсенія Петровича 
 Про призначення позачергових виборів Черкаського міського голови (місто Черкаси Черкаської області) 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Марії Савченко 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю 
 Про призначення позачергових виборів Єлизаветського сільського голови (Єлизаветська сільська рада Катеринопільського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій - Блок Всеукраїнська громада - Всеукр... 
 Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державни... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі 
 Про Указ Президента України Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів від 26 квітня 2007 року 
 Про амністію у 2014 році 
 Деякі питання спрямування частини суми перевиконання загального обсягу митних платежів за жовтень 2017 р. на забезпечення функціонування контролюючих органів 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про охорону прав на зазначення походження товарів 
 Про розвиток автомобільної промисловості України 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Українці в світі 
 Про ратифікацію Торговельно-економічної угоди між Урядом України і Урядом Республіки Перу 
 Про ратифікацію Інструменту підписки на акції ЄБРР, які підлягають сплаті на вимогу 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, про... 
 Про звільнення суддів 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про День Уряду України у Верховній Раді України 12 жовтня 1999 року 
 Про призначення позачергових виборів Старосільського сільського голови (Старосільська сільська рада Рокитнівського району Рівненської області) 
 Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень 
 Про відзначення 190-річчя з дня народження Юрія Шкрібляка, класика українського різьбярства 
 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України 
 Про мінімальний споживчий бюджет 
 Про призначення членів наглядових рад Відкритого акціонерного товариства Державний ощадний банк України та Державного експортно-імпортного банку України У... 
 Про призначення позачергових виборів Гуляницького сільського голови (Гуляницька сільська рада Врадіївського району Миколаївської області) 
 Про житловий фонд соціального призначення 
 Про висновки Тимчасової слідчої комісії по перевірці обставин створення, діяльності та банкрутства українсько-американського спільного підприємства Борщагів... 
 Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порядку та умов демонстрування і розповсюдження фільмів в Україні 
 Про утворення військово-цивільної адміністрації населених пунктів 
 Про призначення позачергових виборів П'ятихатського міського голови (місто П'ятихатки П'ятихатського району Дніпропетровської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Албанія про взаємну охорону секретної інформації 
 Про порядок введення в дію Закону України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Васильєва Г.А. на посаду Генерального прокурора України 
 Про внесення змін до деяких законів України стосовно повноважень органів державної влади щодо встановлення вимог до інвестування активів 
 Про призначення М. Цимбалюка головою Тернопільської обласної державної адміністрації 
 Про внесення змін до Закону України Про карантин рослин щодо зменшення адміністративного навантаження 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про внесення змін до Закону України Про фізичну культуру і спорт 
 Про введення в дію Закону України Про інформаційні агентства 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування 
 Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування 
 Про встановлення меж міста Красноперекопськ і Красноперекопського району Автономної Республіки Крим 
 Про внесення зміни до розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про Конституційний Суд України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні 
 Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Омельченка Олександра Олександровича 
 Про Національну систему конфіденційного зв'язку 
 Про призначення позачергових виборів Лазірківського сільського голови (Лазірківська сільська рада Оржицького району Полтавської області) 
 Про призначення Лебедєвої Т.Я. членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про призначення позачергових виборів Потоківського сільського голови (Потоківська сільська рада Жмеринського району Вінницької області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Павленка Р.М. 
 Про призначення позачергових виборів Сотницько-Балківського сільського голови (Сотницько-Балківська сільська рада Новоукраїнського району Кіровоградської обл... 
 Про внесення змін до Закону України Про комітети Верховної Ради України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнської партії Нова сила 
 Про пропозицію Президента України щодо звільнення Масола В.А. з посади Прем'єр-міністра України 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки використання коштів... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охоронних зон уздовж земель залізничного транспорту 
 Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про прийняття поправки до Статей угоди Міжнародного банку реконструкції та розвитку 
 Про військово-цивільні адміністрації 
 Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 
 Про Засади державної політики України в галузі прав людини 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про сільськогосподарську кооперацію (щодо уточнення терміну сільськогосподарський товаровиробник ) 
 Про звільнення Данилюка О.О. з посади Міністра фінансів України 
 Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб, 1983 рік 
 Про призначення позачергових виборів Висунського сільського голови (Висунська сільська рада Березнегуватського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр... 
 Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних е... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry