Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України у загальнодержавному багатомандатному виборч... 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європ... 
 Про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій 
 Про підсумки повторного голосування 26 грудня 2004 року та результати виборів Президента України 
 Про обрання голів комітетів Верховної Ради України чотирнадцятого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Гранітненського селищного голови (Гранітненська селищна рада Малинського району Житомирської області) 
 Про звільнення Єханурова Ю.І. з посади Прем'єр-міністра України 
 Про призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2018 рік 
 Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності 
 Про внесення змін до Закону України Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької дія... 
 Про внесення змін до Закону України Про арбітражний суд 
 Про забезпечення виконання Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною та Італійською Республікою 
 Про внесення змін до Закону України Про Збройні Сили України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Чорниводського сільського голови (Городоцький район Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства України 
 Про розширення території Дунайського біосферного заповідника 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про внесення змін та доповнень до Угоди між Каб... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки 
 Про ратифікацію Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулюванням криз 
 Про внесення змін до Закону України Про лізинг 
 Про затвердження Концепції Національної програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян на 1994-1995 роки і період до ... 
 Про призначення позачергових виборів Павлівського сільського голови (Павлівська сільська рада Фрунзівського району Одеської області) 
 Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі 
 Про відзначення 50-річчя Черкаської області 
 Про затвердження Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або... 
 Про внесення змін до Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо супроводження військовослужбовці... 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до Закону України Про дипломатичну службу 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль щодо працевлаштування членів сім'ї співробітника дипломатичного представництв... 
 Про внесення зміни до Закону України Про донорство крові та її компонентів 
 Про призначення позачергових виборів Долинівського сільського голови Гайворонського району Кіровоградської області 
 Про встановлення Дня українського добровольця 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Матвійчука Е.Л. 
 Про формування складу Кабінету Міністрів України 
 Про внесення зміни до статті 9.6.3 Регламенту Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої) 
 Про призначення позачергових виборів Нижчелуб'янського сільського голови (Нижчелуб'янська сільська рада Збаразького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про поставки продукції для державних потреб 
 Про внесення зміни до частини першої статті 12 Закону України Про освіту 
 Про призначення позачергових виборів Великолугівського сільського голови (Великолугівська сільська рада Червоноармійського району Житомирської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку від виборчого блок... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Наталії Вітренко Народна опозиція Прогресивної соціалістичної пар... 
 Про приєднання України до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 
 Щодо обрання суддею Верховного Суду Україні безстроково 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі N 151 (Полтавська область) та оголошення початку виборчого про... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань вивчення дотримання законодавства та забезпечення конституційних прав громадян під ч... 
 Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта народного депутата України 
 Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України Про аудиторську діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Заліського сільського голови (Заліська сільська рада Борщівського району Тернопільської області) 
 Про внесення зміни до статті 22 Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 
 Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса 
 Про відзначення 1025-річчя заснування міста Лубен Полтавської області 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про відзначення 800-річчя заснування міста Городка Львівської області 
 Про День Уряду України у травні 2005 року 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в цивільних та кримінальних справах 
 Про призначення позачергових виборів Доротищенського сільського голови (Доротищенська сільська рада Ковельського району Волинської області) 
 Про призначення позачергових виборів Федорівського сільського голови (Федорівська сільська рада Гощанського району Рівненської області) 
 Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення нормативно-правових актів, які регулюють діяльніст... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України виборчого блоку політичних партій ... 
 Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про кошторис Верховної Ради України на 2011 рік 
 Про призначення позачергових виборів Бужанівського сільського голови (Бужанівська сільська рада Горохівського району Волинської області) 
 Про ратифікацію Протоколу N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за будь-яких обставин 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Єлизаветградківського селищного голови (Єлизаветградківська селищна рада Олександрівського району Кіровоградської області) 
 Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників 
 Про внесення зміни до статті 52 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, як... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про статус гірських населених пунктів в Україні 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про прийняття Статуту Гаазької конференції з міжнародного приватного права 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік щодо збільшення видатків Державній установі Національний інститут серцево-суд... 
 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості 
 Про внесення змін до пункту 2 Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування продукції оборонного признач... 
 Про відзначення 70-річчя з дня народження Івана Миколайчука 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо черговості надання ефірного часу на загальнонаціональних телерадіоканалах державної форми власності політичним ... 
 Про внесення зміни до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо особливостей державної реєстрації центральн... 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 161 1985 року про служби гігієни праці 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Жебрівського П.І. 
 Про утворення Вищого антикорупційного суду 
 Про призначення позачергових виборів Пуківського сільського голови (Пуківська сільська рада Рогатинського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу щодо уточнення строків військової служби за контрактом 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін і доповнень до статей 104, 114-5 і 114-9 Конституції (Основного Закону) України 
 Про призначення позачергових виборів Хрестителівського сільського голови (Хрестителівська сільська рада Чорнобаївського району Черкаської області) 
 Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 2007 рік 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування продукції оборонного призначення 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень 
 Про призначення позачергових виборів Суботцівського сільського голови (Суботцівська сільська рада Знам'янського району Кіровоградської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки 
 Про призначення позачергових виборів Демидівського сільського голови (Демидівська сільська рада Березівського району Одеської області) 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про державне оборонне замовлення 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про промислово-фінансові групи в Україні 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно по... 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори Президента України щодо забезпечення належної організації та проведення виборчого процесу 
 Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії 
 Про внесення зміни до Митного кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про інформацію 
 Про відновлення селу Маринопіль Галицького району Івано-Франківської області колишнього найменування 
 Про присудження у 2010 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Проблемні питання розвитку підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо підтримки ма... 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по вивченню ситуації в телерадіоінформаційному просторі України 
 Про відзначення 130-річчя з дня народження В'ячеслава Казимировича Липинського 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання перешкоджання професійній діяльності журналістів телеканалу СТБ з боку народного де... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають ... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Панама про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Матроського сільського голови (Матроська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Верхньоінгульського сільського голови (Верхньоінгульська сільська рада Бобринецького району Кіровоградської області) 
 Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації, щодо зловживань у Державному концерні Укроборонпром та причетності до цьог... 
 Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг 
 Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік 
 Про призначення Д. Табачника Віце-прем'єр-міністром України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку про внесення змін до Рамкової угоди між Україною... 
 Про внесення змін до статті 16 Бюджетного кодексу України 
 Про призначення заступника Голови і суддів Конституційного Суду України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік 
 Про департизацію державних органів, установ та організацій 
 Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік 
 Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська ) між Україною та Європейським банком р... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Поляченка В.А. 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону дитинства 
 Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Песоцького М.Ф. 
 Про ратифікацію Конституції Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння 
 Про звільнення Маляренка В.Т. з посади судді Верховного Суду України 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry