Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Гусятинського сільського голови (Гусятинська сільська рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Райпільського сільського голови (Райпільська сільська рада Межівського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Сартанського селищного голови (Сартанська селищна рада Маріупольської міської ради Донецької області) 
 Про запобігання проявам сепаратизму та іншим посяганням на основи національної безпеки України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про реадмісію осіб 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про кінематографію 
 Про призначення позачергових виборів Задонецького сільського голови (Задонецька сільська рада Зміївського району Харківської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, парламентів та керівництва держав - членів ... 
 Про призначення позачергових виборів Підгайцівського сільського голови (Підгайцівська сільська рада Луцького району Волинської області) 
 Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України Бондаря О.М. з посади Голови Фонду державного майна України 
 Про призначення позачергових виборів Тернівського сільського голови (Тернівська сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про заслуховування звіту Прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І. щодо соціально-економічного розвитку України в поточному році та прогнозування подальшого ро... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про інформацію та Закону України Про доступ до публічної інфо... 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про введення в дію Закону України Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оплати праці 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку Блок Юрія Кармазіна 
 Про призначення позачергових виборів Краївщинського сільського голови (Краївщинська сільська рада Володарсько-Волинського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону культурної спадщини щодо збереження пам'яток культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ... 
 Про ратифікацію Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на ... 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про охорону праці 
 Про ратифікацію Угоди про науково-технічне співробітництво між Україною та Іспанією 
 Про організацію попереднього розгляду проекту Конституції України 
 Про призначення позачергових виборів Гусятинського селищного голови (Гусятинська селищна рада Гусятинського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про видавничу справу 
 Про призначення позачергових виборів Любівського сільського голови (Любівська сільська рада Волноваського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Нововознесенського сільського голови (Нововознесенська сільська рада Маловисківського району Кіровоградської області) 
 Про звільнення Цушка В.П. з посади Голови Антимонопольного комітету України 
 Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Куліча В.П. 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Чехівського сільського голови (Чехівська сільська рада Монастириського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів Заводівського сільського голови Березівського району Одеської області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про оздоровлення та відпочинок дітей щодо встановлення віку дітей, які перебувають у дитячих закладах оздоро... 
 Про призначення позачергових виборів Чернеччинського сільського голови (Чернеччинська сільська рада Охтирського району Сумської області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях та відновлення і повернення заощаджень... 
 Про заборгованість по сплаті земельного податку підприємств військово-промислового комплексу 
 Про призначення позачергових виборів Жуківського сільського голови (Жуківська сільська рада Згурівського району Київської області) 
 Про прийняття Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року (Протокол II з ... 
 Про призначення позачергових виборів Кохівського сільського голови (Кохівська сільська рада Ананьївського району Одеської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України 
 Про Рекомендації парламентських слухань Становище жінок в Україні: реалії та перспективи 
 Про звільнення Ющенка В.А. з посади Голови Національного банку України 
 Про призначення позачергових виборів Почапинецького сільського голови (Почапинецька сільська рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про дострокове припинення повноважень деяких народних депутатів України, а також про звільнення з посад Голови Антимонопольного комітету України та Голови Де... 
 Про призначення позачергових виборів Логвинського сільського голови (Логвинська сільська рада Володарського району Київської області) 
 Про ратифікацію Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Антитерористичний центр держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 19 жовтня 2009 року N 159 Про утворення територіальних виборчих округів для проведення вибор... 
 Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів 
 Про порядок введення в дію Закону України Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України 
 Про відзначення 340-річчя з дня народження Пилипа Орлика 
 Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві 
 Про державну службу 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 9 лютого 2012 року № 74 
 Про введення в дію Закону України Про захист інформації в автоматизованих системах 
 Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2010 року 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про реадмісію осіб 
 Про призначення позачергових виборів Давидковецького сільського голови (Давидковецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемп... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Журавльова Василя Миколайовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ратифікацію Протоколу про затвердження Положення про Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав 
 Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Урядом Малайзії про видачу правопорушників 
 Про надання ефірного часу політичним партіям, виборчим блокам політичних партій для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного ... 
 Про ратифікацію Протоколу N 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари 
 Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Високівського сільського голови (Високівська сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до статті 1 Закону України Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Стан дотримання прав людини в Україні 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Полякова М.А. 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Шевченка Ігоря Анатолійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам щодо державної соціальної допомоги н... 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобуді... 
 Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарі... 
 Про ратифікацію Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
 Про встановлення меж міста Кролевець Кролевецького району Сумської області 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин інциденту за участю Міністра внутрішніх справ України Луценка... 
 Про внесення змін до статті 17-1 Закону України Про електроенергетику щодо умов стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел 
 Про ратифікацію Договору між Урядом України і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) про відкриття Місії МКЧХ в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про оздоровлення та відпочинок дітей щодо оздоровлення дітей учасників бойових дій, дітей, один із батьків яких загинув... 
 Про внесення змін до статті 75 Кримінального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Радиванівського сільського голови (Радиванівська сільська рада Кам'янського району Черкаської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні 
 Про вшанування 70-ї річниці ліквідації Вірменської Католицької Церкви в Західній Україні 
 Про призначення позачергових виборів Великорусавського сільського голови (Великорусавська сільська рада Томашпільського району Вінницької області) 
 Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменія про взаємну охорону секретної інформації 
 Про приватизацію відкритого акціонерного товариства Миколаївський глиноземний завод 
 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж міст Золотого та Гірського Попаснянського району Луганської о... 
 Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про лікарські засоби 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про взаємний захист секретної інформації та матеріалів, обмін якими здій... 
 Про призначення позачергових виборів Слоутського сільського голови (Слоутська сільська рада Глухівського району Сумської області) 
 Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції 
 Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Зелених України, на позачергових виборах народних депутатів Україн... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про передачу засуджених осіб 
 Про призначення позачергових виборів Добровлянського сільського голови Тисменицького району Івано-Франківської області 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України 
 Про День Уряду України у червні 2004 року 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Націона... 
 Про призначення позачергових виборів Стопчатівського сільського голови (Стопчатівська сільська рада Косівського району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про призначення позачергових виборів Староборовицького сільського голови (Староборовицька сільська рада Щорського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до статті 29 Господарського процесуального кодексу України 
 Про звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про зайнятість населення щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які бра... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Джарти В.Г. 
 Про призначення позачергових виборів Орлівського сільського голови (Орлівська сільська рада Приморського району Запорізької області) 
 Про призначення позачергових виборів Червонополянського сільського голови (Червонополянська сільська рада Антрацитівського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Гетьманівського сільського голови (Гетьманівська сільська рада Шевченківського району Харківської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про повітряне сполучення 
 Про внесення змін до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізац... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про визнання такою, що втратила чинність, частини третьої статті 67 Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про призначення позачергових виборів Бобринецького міського голови (місто Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Попасненського сільського голови Новомосковського району Дніпропетровської області 
 Про заборону проведення розважальних заходів з використанням авіаційної та іншої бойової техніки та озброєння 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського сільського голови (Пирятинський район Полтавської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про публічні закупівлі щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області 
 Про форми власності на землю 
 Про відзначення у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 
 Про надання згоди на затримання судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука Р.С. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про Голову Верховної Ради України 
 Про затвердження бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2015 рік 
 Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони 
 Про внесення змін до статей 34 і 35 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про внесення змін до Закону України Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо надання повнов... 
 Про призначення позачергових виборів Полігонівського сільського голови (Полігонівська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області) 
 Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою 
 Про доповнення пункту 15 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про бджільництво 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індія про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку НДП 
 Про внесення змін до Закону України Про збір на обов'язкове соціальне страхування 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry