Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до статті 16 Закону України Про професійно-технічну освіту 
 Про спеціальну (вільну) економічну зону Порто-франко на території Одеського морського торговельного порту 
 Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру 
 Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 
 Про затвердження результатів жеребкування серед політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстро... 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Соціальне страхування та соціальне забезпечення в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту Фінська підтримка реформи української школи 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України Про сплату дивідендів (частини прибутку) суб'єктами підприємницької діяльності, ... 
 Про підсумки парламентських слухань щодо стану боротьби з корупцією в Україні 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Білолуцького селищного голови (Білолуцька селищна рада Новопсковського району Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - пі... 
 Про внесення зміни до статті 37 Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік 
 Про внесення зміни і доповнення до статті 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення зміни до підпункту 4 пункту 24 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Розанівського сільського голови (Новобузький район Миколаївської області) 
 Про внесення змін до статті 34 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про систему оподаткування 
 Про призначення позачергових виборів Новооржицького селищного голови (Новооржицька селищна рада Оржицького району Полтавської області) 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про вибори Президента Української РСР 
 Про відзначення 80-річчя з дня народження Василя Симоненка 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Народної Республіки Бангладеш про торговельно-економічне співробітництво 
 Про відзначення на державному рівні 975-річчя міста Богуслава 
 Про стан підготовки та випуску навчальних програм і підручників на 1999/2000 навчальний рік та погашення заборгованості педагогічним працівникам загальноосві... 
 Про призначення позачергових виборів Вершино-Кам'янського сільського голови (Вершино-Кам'янська сільська рада Новгородківського району Кіровоградської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Угорською Республікою про правову допомогу в цивільних справах 
 Про внесення змін до Закону України Про проведення у Львівській області експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду України 
 Про призначення позачергових виборів Барвінківського сільського голови (Барвінківська сільська рада Малинського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування пільгової категорії осіб, які отримують побутове паливо відповідно до Гірни... 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про повітряне сполучення 
 Про День Уряду України у липні 2003 року 
 Про кошторис Верховної Ради України на 2013 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво 
 Про внесення зміни до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу України 
 Про призначення позачергових виборів Чернеченського сільського голови (Чернеченська сільська рада Балтського району Одеської області) 
 Про утворення Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Світової організації торгівлі 
 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва 
 Про введення в дію Закону України Про тваринний світ 
 Про Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефа... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування статутних капіталів господарських товариств 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів 
 Про внесення змін до статті 37 Закону України Про державну службу 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження видатного польського письменника і художника Бруно Шульца 
 Про ратифікацію Угоди про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу воєнних років та вдів загиблих воїнів додаткових пільг і мат... 
 Про призначення позачергових виборів Каришківського сільського голови (Каришківська сільська рада Барського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Вишневого міського голови (Вишнева міська рада Києво-Святошинського району Київської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Донського селищного голови (Донська селищна рада Волноваського району Донецької області) 
 Про відзначення 500-річчя заснування міста Чигирина Черкаської області 
 Про ратифікацію Протоколу до Угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, зв... 
 Про призначення позачергових виборів Старомайданського сільського голови (Старомайданська сільська рада Червоноармійського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про зв'язок 
 Про призначення позачергових виборів Великобобрицького сільського голови (Великобобрицька сільська рада Краснопільського району Сумської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Конституцію Автономної Республіки Крим 
 Про віднесення міста Чоп Ужгородського району Закарпатської області до категорії міст обласного значення 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2016 році для участі у багатонаціональних на... 
 Про призначення позачергових виборів Білківського сільського голови (Білківська сільська рада Попільнянського району Житомирської області) 
 Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008-2012 роки 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні 
 Про включення до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (... 
 Про звільнення Наливайченка В.О. з посади Голови Служби безпеки України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Соціалістичної партії України 
 Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про внесення змін до Закону України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку щодо вдосконалення механізму соціального захисту населення, яке ... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про проведення парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти: стан... 
 Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України 
 Про Основні напрями зовнішньої політики України 
 Про призначення позачергових виборів Ренівського сільського голови (Ренівська сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Список обраних народних депутатів України 
 Про затвердження заступника Голови Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України 
 Про деякі заходи щодо законодавчого забезпечення проведення конституційної реформи в Україні 
 Про внесення зміни до статті 26 Закону України Про державну службу 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене в районі відсічі і стримування збройної агресії Ро... 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про державну службу 
 Про видобування і переробку уранових руд 
 Про внесення зміни до статті 297 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять тих, хт... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про боро... 
 Про відзначення 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин щодо порушення Конституції України та законодавства Україн... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про захист технологій, пов'язаних із запуском Україною ліцензованих США комерцій... 
 Про Рекомендації парламентських слухань Наслідки і перспективи приватизації в Україні 
 Про внесення доповнень до Закону України Про плату за землю 
 Про внесення змін до статті 66 Кримінального кодексу Української РСР 
 Про відзначення 1000-річчя з дня заснування Свято-Усікновенського Лядівського скельного чоловічого монастиря 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва С.П. 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Поліщука О.В. 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку виборчого блоку по... 
 Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністрати... 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
 Про підсумки організації оздоровлення дітей влітку 2004 року та про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітк... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сф... 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Грузією про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства та усунення вже існуючого подвійного громадянства 
 Про призначення позачергових виборів Киянського сільського голови (Киянська сільська рада Ємільчинського району Житомирської області) 
 Про обрання голів постійних комісій Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Кисилинського сільського голови (Кисилинська сільська рада Локачинського району Волинської області) 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік щодо державної підтримки вугільної галузі 
 Про внесення змін до статей 167 і 186 Кодексу адміністративного судочинства України щодо направлення судового рішення та обчислення строків подання заяви про... 
 Про внесення змін до Закону України Про молоко та молочні продукти щодо безпечності та якості молочних продуктів 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів 
 Про статус Автономної Республіки Крим відповідно до діючої Конституції та законодавства України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво 
 Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Парагвай 
 Про визнання обраним народним депутатом України Волошенкова Д.Б. 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Мельничука С.П. 
 Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про автомобільний транспорт щодо організації перевезень Київською міською державною адміністрацією 
 Про визнання недійсними виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі N 63 та призначення повторних виборів народного депутата України... 
 Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного зам... 
 Про призначення позачергових виборів Кононівського сільського голови (Кононівська сільська рада Біловодського району Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до Закону України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення реалізації прав підприємств, установ та організацій громадських організацій інвалідів на п... 
 Про відзначення на державному рівні 750-річчя міста Новограда-Волинського 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Саранова Володимира Георгійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Королевської Наталії Юріївни на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві 
 Про ініціативу створення у складі Міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації міжпарламент... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуван... 
 Про внесення зміни до статті 707 Цивільного кодексу України 
 Про внесення змін до пункту 1 Постанови Верховної Ради України Про призначення позачергових виборів Лошкарівського сільського голови (Нікопольський район Дн... 
 Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про спри... 
 Про призначення членів Рахункової палати 
 Про призначення позачергових виборів Буйвалівського сільського голови (Буйвалівська сільська рада Кролевецького району Сумської області) 
 Про відзначення 100-річчя українського скаутського руху 
 Про продовження дії Закону України Про запобіжне затримання особи 
 Про реєстрацію Гінзбург О.П., обраної народним депутатом України 29 березня 1998 року в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення зміни до Закону України Про прокуратуру щодо відтермінування набрання чинності 
 Про відзначення 65-річчя входження Закарпатської області до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про міліцію щодо правового режиму у приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи... 
 Про ратифікацію Протоколу, яким вносяться зміни та доповнення до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації Євроконтроль , ук... 
 Про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України 
 Про порядок визначення ставок заробітної плати і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій 
 Про відзначення 90-річчя з дня народження тричі Героя Радянського Союзу Кожедуба Івана Микитовича 
 Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про транзит через територію України військових формувань Російської Федерації, які тим... 
 Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1999-2001 роки 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про підприємництво 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань 
 Про Товариство Червоного Хреста України 
 Про внесення зміни до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення та Протоколу про внесення доповнень до цієї Угоди 
 Про ратифікацію Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Корея про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень... 
 Про призначення позачергових виборів Охрімовецького сільського голови (Охрімовецька сільська рада Віньковецького району Хмельницької області) 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry