Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про текст повідомлення про результати виборів Президента України 31 жовтня 1999 року 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборного списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Рижука С.М. 
 Про призначення позачергових виборів Роздольського сільського голови (Роздольська сільська рада Первомайського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про гуманітарну допомогу 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Листа про внесення змін до... 
 Про внесення змін до Закону України Про державне оборонне замовлення 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України 
 Про призначення позачергових виборів Жашківського міського голови (місто Жашків Жашківського району Черкаської області) 
 Про Червону книгу України 
 Про джерела фінансування органів державної влади 
 Про заходи щодо посилення соціального захисту громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність 
 Про Державний бюджет України на 1992 рік 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Матчука В.Й. 
 Про введення в дію Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі 
 Про реєстрацію кандидата у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включеного до виборчого списку від Соціал-демокра... 
 Про внесення змін до Закону України Про ветеринарну медицину щодо виробництва та обігу ветеринарних препаратів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода , у загальнодержавном... 
 Про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо ... 
 Про сприяння реалізації українсько-кубинської програми медичної допомоги дітям України, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших катастроф 
 Про внесення зміни до пункту 16 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії щодо виконання Проекту вдосконалення рівня медичного обладнанн... 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про роботу з реалізації законодавства в агропромисловому секторі економіки України та про стан підготовки до провед... 
 Про відзначення 70-річчя з дня народження видатного українського поета Василя Стуса 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності профспілок 
 Про призначення позачергових виборів Заліського сільського голови (Заліська сільська рада Народицького району Житомирської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів 
 Про порядок введення в дію Закону України Про господарські товариства 
 Про призначення позачергових виборів Кам'яного селищного голови (Кам'яна селищна рада Вільнянського району Запорізької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про приватизацію майна державних підприємств 
 Про ратифікацію документів редемаркації державного кордону між Україною і Угорською Республікою 
 Про проведену роботу та заходи щодо запобігання порушенням чинного законодавства України при створенні спільного Українсько-російського акціонерного товарист... 
 Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Козака Романа Миколайовича 
 Про внесення зміни до Закону України Про кооперацію щодо набуття членами кооперативу права власності 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний к... 
 Про призначення позачергових виборів Воронцівського сільського голови (Воронцівська сільська рада Новоодеського району Миколаївської області) 
 Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про військові поховання 
 Про звернення групи учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні щодо створення Меморіального комплексу Ратне поле 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шевчука С.В. 
 Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про третейські суди щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації щодо скорочення переліку підприємств, що ... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про пожежну безпеку 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 132 (переглянутої) 1970 року про оплачувані відпустки 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 224 (м. Севастополь) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу 
 Про День Уряду України у липні 2001 року 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про відзначення 75-річчя Інституту історії України Національної академії наук України 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 174 1993 року про запобігання великим промисловим аваріям 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін та доповнень до Закону України Про господарські товариства 
 Про внесення змін до Закону України Про зв'язок 
 Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період з 01 січня 2019 року 
 Про внесення зміни до Закону України Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію щодо продовження терміну дії 
 Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження 
 Про внесення змін до законів України Про оборону України , Про Збройні Сили України та Про розвідувальні органи України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про призначення позачергових виборів Новотроїцького сільського голови (Новотроїцька сільська рада Красноармійського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Василівського сільського голови (Василівська сільська рада Солонянського району Дніпропетровської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ратушняка Сергія Миколайовича 
 Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації П... 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про професійних творчих працівників та творчі спілки щодо переважного права творчих спілок на укладення догово... 
 Про внесення змін до Закону України Про Антимонопольний комітет України 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем Нитка 
 Про призначення позачергових виборів Ліщинівського сільського голови (Ліщинівська сільська рада Христинівського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
 Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування У... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Гальчинського сільського голови (Гальчинська сільська рада Андрушівського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Сирійською Арабською Республікою про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 
 Про призначення позачергових виборів Новосілківського сільського голови (Новосілківська сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про альтернативні джерела енергії щодо віднесення теплових насосів до обладнання, яке використовує відновлювані джерела... 
 Про звернення Верховної Ради України до Президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша та до Прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера 
 Про призначення позачергових виборів Тавільжанського сільського голови (Тавільжанська сільська рада Дворічанського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Христинівського міського голови (Христинівська міська рада Христинівського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Красноармійського сільського голови (Красноармійська сільська рада Красноперекопського району Автономної Республіки Крим) 
 Про призначення позачергових виборів Веселоподільського сільського голови (Веселоподільська сільська рада Семенівського району Полтавської області) 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження отця-митрополита Української Автокефальної Православної Церкви Василя Липківського 
 Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі N 82 (Запорізька область) і оголошення початку виборчого проце... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про відзначення 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
 Про внесення змін до Закону України Про фізичну культуру і спорт щодо визнання національних видів спорту 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Китайською Народною Республікою про екстрадицію 
 Про призначення позачергових виборів Комунівського сільського голови (Комунівська сільська рада Артемівського району Донецької області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення ... 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 тр... 
 Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 21 листопада 2004 року повторного голосування з виборів Президента України 
 Про призначення позачергових виборів Сороцького сільського голови (Сороцька сільська рада Теребовлянського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою 
 Про призначення позачергових виборів Броницького сільського голови (Дрогобицький район Львівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Снігурівського міського голови (Снігурівський район Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Просянського сільського голови (Просянська сільська рада Куп'янського району Харківської області) 
 Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України Про Митний тариф України , та інших законів України щодо опису та ставок ввізного... 
 Про призначення позачергових виборів Чукалівського сільського голови (Чукалівська сільська рада Тисменицького району Івано-Франківської області) 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації ... 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус суддів 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина 1 червня 2005 року 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання ... 
 Про утворення виборчої дільниці при представництві України за кордоном по виборах Президента України 31 жовтня 1999 року 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федер... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для міжнародної кооперації суб'єктів літакобудування та розвитку вітчизняного літа... 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим держав... 
 Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів 
 Про зміну меж міста Іллічівськ Одеської області 
 Про призначення Хорошковського В.І. на посаду Голови Служби безпеки України 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб 
 Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект Бескидський залізничний тунель (Будівництво Бескидського тунелю) між Україною та Європейським інвестиційним банком 
 Про внесення змін до Закону України Про фізичну культуру і спорт 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Кустолівського сільського голови (Кустолівська сільська рада Новосанжарського району Полтавської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки щодо формування фінансового резерву 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України Про внесе... 
 Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах ... 
 Про Представника Президента України 
 Про внесення змін до статті 71 Цивільного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Великокопанського сільського голови Виноградівського району Закарпатської області 
 Про надання згоди на призначення Президентом України на посаду члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бірюка С.О. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей 
 Про внесення змін до Закону України Про поштовий зв'язок 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Ірак про торговельне, економічне, наукове та технічне співробітництво 
 Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України 
 Про внесення змін до Закону України Про автомобільні дороги щодо автомобільних доріг оборонного значення 
 Про Звернення Верховної Ради України до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівникі... 
 Про відставку Кабінету Міністрів України 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо першочергового безплатного забезпечення сан... 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів Артек і Молода гвардія щодо зміни при... 
 Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику 
 Про призначення позачергових виборів Первомайського сільського голови (Первомайська сільська рада Ясинуватського району Донецької області) 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry