Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до Закону України Про Червону книгу України щодо покращення охорони рідкісних видів тварин та рослин 
 Про призначення позачергових виборів Мирнодолинського селищного голови (Мирнодолинська селищна рада Попаснянського району Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов'язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізични... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ліванської Республіки про співробітництво у сфері науки і технологій 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо боротьби з ядерним тероризмом у зв'язку з ратифікацією Міжнародної кон... 
 Про перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
 Про ратифікацію Консульської Конвенції між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам 
 Про призначення позачергових виборів Чернинського сільського голови (Чернинська сільська рада Таращанського району Київської області) 
 Про спеціальну економічну зону Рені 
 Про призначення позачергових виборів Горішньослобідського сільського голови (Горішньослобідська сільська рада Монастириського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про державні нагороди України 
 Про внесення змін до Закону Української РСР Про державну податкову службу в Українській РСР 
 Про призначення Рябченка О.В. на посаду Голови Фонду державного майна України 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про порядок погашення прострочених банківських позичок сільськогосподарськими товаровиробниками у 1996 році 
 Про внесення змін до статті 11-1 Закону України Про гуманітарну допомогу 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів з питань оподаткування підакцизних товарів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про присвоєння найменування населеному пункту Радомишльського району Житомирської області 
 Про призначення позачергових виборів Гайворонківського сільського голови (Гайворонківська сільська рада Теребовлянського району Тернопільської області) 
 Про перейменування села Берестечко Верховинського району Івано-Франківської області 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Насалика І.С. 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Безвізовий режим між Україною та ЄС: перспективи та нові можливості для громадян України 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо посадових осіб контролюючих органів 
 Про внесення змін до частини першої статті 19 Закону України Про Єдиний митний тариф щодо звільнення від оподаткування операцій із ввезення макулатури та е... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю 
 Про порядок введення в дію Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Зеленодібрівського сільського голови (Зеленодібрівська сільська рада Городищенського району Черкаської області) 
 Про відновлення селищу міського типу Дзержинськ Дзержинського району Житомирської області колишнього найменування та про перейменування Дзержинського району 
 Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення 
 Про внесення змін до Митного кодексу України 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та т... 
 Про Заяву Верховної Ради України Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України 
 Про призначення позачергових виборів Сергіївського сільського голови (Сергіївська сільська рада Білопільського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського голови (Миколаївська сільська рада Казанківського району Миколаївської області) 
 Про об'єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення 
 Про внесення змін до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні 
 Про прийняття Додаткового протоколу до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що за... 
 Про зміну меж міста Чернівці та Глибоцького району Чернівецької області 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про судоустрій Української РСР , Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Ук... 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про охорону дитинства 
 Про заборгованість по сплаті податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 4 січня 2006 року N 31 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до ви... 
 Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи 
 Про внесення змін до складу окружної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері науки і технологій 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Збітнєва Ю.І. 
 Про призначення позачергових виборів Підгорецького сільського голови (Підгорецька сільська рада Бродівського району Львівської області) 
 Про призначення Кубіва С.І. на посаду Голови Національного банку України 
 Про Державний бюджет України на 1996 рік 
 Про дипломатичну службу 
 Про доповнення статті 61 Основ законодавства України про охорону здоров'я 
 Про внесення зміни до Закону України Про Центральну виборчу комісію 
 Про призначення позачергових виборів Кухітсько-Вільського сільського голови (Кухітсько-Вільська сільська рада Зарічненського району Рівненської області) 
 Про звільнення Гройсмана В.Б. з посади Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 
 Про визначення переліку іноземних держав, де проживає значна кількість виборців України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покар... 
 Про призначення позачергових виборів Лазурненського селищного голови (Лазурненська селищна рада Скадовського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону навколишнього природного середовища 
 Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів 
 Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності 
 Про спільну парламентсько-урядову комісію з комплексного дослідження і узагальнення досвіду функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та територій... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Марокко про заохочення та взаємний захист інвестицій 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про сприяння та захист інвестицій 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб 
 Про внесення зміни до статті 3-1 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни 
 Про призначення Коржа В.П. на посаду Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту 
 Про внесення змін до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про Заяву Верховної Ради України: Про ініціативу міжнародних переговорів щодо деескалації ситуації навколо України 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальних економічних зон Азов і Донецьк та запровадженням с... 
 Про призначення позачергових виборів Красненського сільського голови (Красненська сільська рада Красноармійського району Донецької області) 
 Про звіт про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Грецької Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України 
 Про амністію 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану ва... 
 Про внесення змін до статті 53 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році 
 Про внесення змін до Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю 
 Про призначення позачергових виборів Обухівського міського голови (Обухівська міська рада Київської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про міжнародні автомобільні перевезення вантажів і Протоколу до цієї Угоди 
 Про внесення доповнень до Закону України Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про внесення зміни до статті 32 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про призначення позачергових виборів Новокиївського сільського голови (Новокиївська сільська рада Томаківського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про сільськогосподарську кооперацію 
 Про прийняття Четвертої поправки до Угоди Міжнародного валютного фонду 
 Про призначення позачергових виборів Новогреблівського сільського голови (Новогреблівська сільська рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про списання заборгованості відкритого акціонерного товариства АвтоЗАЗ 
 Про призначення позачергових виборів Підопригорівського сільського голови (Підопригорівська сільська рада Лебединського району Сумської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік 
 Про денонсацію Договору між Україною та Республікою Узбекистан про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства 
 Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України 
 Про призначення членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Плаксюка Юрія Олександровича 
 Про внесення змін до Закону України Про захист економічної конкуренції 
 Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі N 206 (Чернігівська область) і оголошення початку виборчого пр... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Соціального Захисту 
 Про додаткові заходи щодо фінансування загальної середньої освіти 
 Про засади державної регіональної політики 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження Павла Тичини 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського міського голови (місто Кіровське Донецької області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про призначення позачергових виборів Брилівського сільського голови Ставищенського району Київської області 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин порушення посадовими особами, керівництвом Служби безпеки Україн... 
 Про відзначення 1025-ої річниці міста Володимира-Волинського Волинської області 
 Про призначення позачергових виборів Виженського сільського голови (Виженська сільська рада Вижницького району Чернівецької області) 
 Про відзначення 300-річчя заснування міста Лисичанськ Луганської області 
 Про культуру 
 Про внесення змін до Закону України Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 201... 
 Про призначення позачергових виборів Березнуватівського сільського голови (Березнуватівська сільська рада Солонянського району Дніпропетровської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Крупка П.М. 
 Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей 
 Про призначення позачергових виборів Кумарівського сільського голови (Кумарівська сільська рада Первомайського району Миколаївської області) 
 Про доповнення Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про статус суддів від 15 грудня 1992 року 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про взаємодопомогу та співробітництво у галузі цивільного захисту насе... 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конв... 
 Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком 
 Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів 
 Про внесення змін до Закону України Про Збройні Сили України 
 Про внесення змін до Закону України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік 
 Про проведення парламентських слухань Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Луценка Ю.В. на посаду Генерального прокурора України 
 Про внесення змін до Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЗАСТУП , у загальнод... 
 Про внесення зміни до Закону України Про громадянство України 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Українська культура: стан та перспективи розвитку 
 Про призначення позачергових виборів Байраківського сільського голови (Немирівський район Вінницької області) 
 Про внесення змін до Митного тарифу України 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про охорону дитинства щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 
 Про призначення позачергових виборів Олексіївського сільського голови (Краснокутський район Харківської області) 
 Про внесення змін до статті 8 Закону України Про автомобільні дороги щодо класифікації автомобільних доріг загального користування 
 Про ратифікацію Листа-зобов'язання для підписки на акції зі збільшення капіталу Чорноморського банку торгівлі та розвитку 
 Про призначення Ворсінова Г.Т. Генеральним прокурором України 
 Про призначення позачергових виборів Водянського сільського голови (Водянська сільська рада Петрівського району Кіровоградської області) 
 Про звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення 
 Про призначення позачергових виборів Малосевастянівського сільського голови (Малосевастянівська сільська рада Христинівського району Черкаської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співпрацю у сфері оборони 
 Про призначення позачергових виборів Чорногузівського сільського голови (Чорногузівська сільська рада Вижницького району Чернівецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про космічну діяльність 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 9 грудня 2009 року N 444 Про утворення закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого ... 
 Про внесення змін до статті 1 Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття щодо органів і підрозділів цивіль... 
 Про внесення змін до Закону України Про систему оподаткування 
 Про порушення народними депутатами України Вітовичем О.В. і Тимою Ю.К. Регламенту Верховної Ради України 
 Про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо відносин, пов'язаних із здійсненням заходів із забезпечення національн... 
 Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry