Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні 
 Про боротьбу з корупцією 
 Про ратифікацію Поправки до положень Договору до Енергетичної Хартії, що стосуються торгівлі 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про взаємну охорону секретної інформації 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Сенегал про видачу правопорушників 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку політичної партії Україна Соборна та Всеукраїнської Чор... 
 Про призначення позачергових виборів Краснознаменського сільського голови (Краснознаменська сільська рада Гадяцького району Полтавської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проблеми і дієві механізми їх вирішення 
 Про зміну порядку оплати за користування жилим приміщенням 
 Про відзначення 170-річчя з дня народження видатного українського письменника, публіциста, історика, громадського діяча Михайла Петровича Драгоманова 
 Щодо обрання суддею Верховного Суду України безстроково 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про оренду державного та комунального майна щодо книговидавничої справи 
 Про призначення Міністра охорони навколишнього природного середовища Української РСР 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про реадмісію осіб 
 Про призначення позачергових виборів Ємилівського сільського голови (Ємилівська сільська рада Голованівського району Кіровоградської області) 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протип... 
 Про звернення учасників Всеукраїнської акції ветеранів війни Разом ми - сила 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Павленка Ю.О. 
 Про призначення позачергових виборів Соснівського сільського голови (Соснівська сільська рада Глухівського району Сумської області) 
 Про приєднання України до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS) 
 Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року 
 Про призначення позачергових виборів Білинського сільського голови (Білинська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств 
 Про призначення позачергових виборів Сухоставського сільського голови (Сухоставська сільська рада Гусятинського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України Про стан справ у системі охорони здоров'я 
 Про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС 
 Про призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення змін до Закону України Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо національного превентивного механізму 
 Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Акімової І.М. 
 Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути вс... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів 
 Про призначення позачергових виборів Рай-Олександрівського сільського голови (Слов'янський район Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Хорлупівського сільського голови (Хорлупівська сільська рада Ківерцівського району Волинської області) 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження академіка Національної академії наук України Володимира Григоровича Сергєєва 
 Про проведення парламентських слухань на тему: 15 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання 
 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Закону України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень 
 Про призначення Яценюка А.П. на посаду Міністра закордонних справ України 
 Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України четвертого скликання та про дату проведення урочистого засідання, прис... 
 Про призначення позачергових виборів Злинського сільського голови (Злинська сільська рада Маловисківського району Кіровоградської області) 
 Про ратифікацію Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі Партнерство заради миру , щ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України Про аудиторську діяльність 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії Нафтогаз України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, як... 
 Про призначення позачергових виборів Угорського сільського голови (Угорська сільська рада Шумського району Тернопільської області) 
 Про призначення Вербенського М.Г. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про внесення доповнень і змін до Закону України Про міліцію 
 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення ввезення продукції оборонного призначення 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Наливайченка Валентина Олександровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на не... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо компетенції правоохоронних органів в питаннях охорони підводної культурної та археологічної спадщини 
 Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги 
 Про відновлення селу Федорівка Гусятинського району Тернопільської області колишнього найменування 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про внесення змін до Закону України Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину щодо авіаці... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Іспанією про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про деякі питання забезпечення вивчення обставин інциденту за участю Міністра внутрішніх справ України під час його перебування у закордонному відрядженні 
 Про започаткування переговорного процесу щодо внесення змін до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру 1993 року 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про Вищу раду юстиції 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про захист прав споживачів 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно п... 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Мол... 
 Про відзначення 125-річчя з дня народження Олександра Архипенка 
 Про внесення змін до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування відповідальності за провадження господарської діяльності і... 
 Про Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України, народного депутата України... 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про виплату в 1997 році установами Ощадного банку України грошових заощаджень громадян відповідно до Закону України Про державні гарантії відновлення заощад... 
 Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування дозвільних процедур 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про оборону України 
 Про призначення позачергових виборів Полянецького сільського голови (Полянецька сільська рада Савранського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття щодо періодичності, строків виплати допомо... 
 Про призначення позачергових виборів Новокропивницького сільського голови (Новокропивницька сільська рада Дрогобицького району Львівської області) 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України 
 Про зміну способу голосування щодо законопроектів, які стосуються підвищення розмірів державних соціальних стандартів 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транс... 
 Про відкликання Медведчука В.В. з посади Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про внесення змін до статті 27-1 Закону України Про планування і забудову територій щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, ... 
 Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами... 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про практику застосування законів про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності на т... 
 Про внесення змін до Закону України Про захист суспільної моралі 
 Про призначення на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Мураєва Євгенія Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру щодо декларування наявності цукру 
 Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення 
 Про внесення змін до Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти та інших законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Добрянського селищного голови (Добрянська селищна рада Ріпкинського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про реєстрацію народного депутата України Одайника М.М. 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про міліцію 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників 
 Про призначення позачергових виборів Радинського сільського голови (Радинська сільська рада Поліського району Київської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про нагородження відзнакою Президента України Орден князя Ярослава Мудрого 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Топалова С.В. 
 Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 
 Про внесення змін до Закону України Про угоди про розподіл продукції щодо державного регулювання укладення та виконання угод 
 Про деякі питання управління державним майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Бутенківського сільського голови (Бутенківська сільська рада Кобеляцького району Полтавської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку з підготовкою незаконних виборів Президента Російської Федерації на тимчасово о... 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Боровенського сільського голови (Боровенська сільська рада Кремінського району Луганської області) 
 Про внесення зміни до розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брух... 
 Про внесення змін до законів України Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей і Про зайнятість населення 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про торговельно-економічне та технічне співробітництво 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переліку ділянок надр 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні 
 Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про календарний план проведення першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про призначення А.М'ялиці Міністром промислової політики України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі хол... 
 Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2008 р. до 1 вересня 2009 р. 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 3 березня 2016 року № 78 
 Про внесення зміни до Закону України Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону 
 Про внесення змін до окремих законів України щодо оплати праці 
 Про зміну меж міста Кузнецовськ Рівненської області 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про режим іноземного інвестування 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Медведька О.І. на посаду Генерального прокурора України 
 Про дисциплінарну відповідальність Представника Президента України в Дубровицькому районі Рівненської області 
 Про призначення позачергових виборів Сімеїзького селищного голови (Сімеїзька селищна рада Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення зміни до статті 3-1 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни 
 Про інформацію Генерального прокурора України про розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Г. Гонгадзе 
 Про Заяву Верховної Ради України щодо захисту конституційних прав військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, осіб рядового і нач... 
 Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2003 року 
 Про призначення Лавриновича О.В. на посаду Міністра юстиції України 
 У справі за конституційним поданням Президента та 56 н.д. України про офіційне тлумачення положень ч. 1, 2, 3, 4 ст. 118, ч. 3 ст. 133, ч. 1, 2, 3 ст. 140, ч... 
 Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерств... 
 Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ситуацією, що склалася в Парламентській Асамблеї Ради Європи 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій ЗА СОЮЗ 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин, пов'язаних з будівництвом металургійного заводу в Білоцерківському ... 
 Про призначення позачергових виборів Данилівського сільського голови (Данилівська сільська рада Біловодського району Луганської області) 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії Про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць з виборів Президента Укр... 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry