Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про забезпечення представництва Верховної Ради України у Конституційному Суді України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з на... 
 Про введення в дію Закону України Про національні меншини в Україні 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начал... 
 Про призначення позачергових виборів Новоукраїнського сільського голови (Новоукраїнська сільська рада Роздільнянського району Одеської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Чорновола А.В. 
 Про сплату дивідендів (частини прибутку) суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю державних підприємств і організацій 
 Про перегляд прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати у 2007 році 
 Про ратифікацію Договору про взаєморозуміння та співробітництво між Україною та Королівством Бельгія, Французькою спільнотою Бельгії, Фламандською спільнотою... 
 Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей 
 Про відзначення 110-річчя з дня народження видатного українського письменника-антифашиста Ярослава Олександровича Галана 
 Про формування місцевих органів влади і самоврядування 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище 
 Про призначення позачергових виборів Мирненського сільського голови (Мирненська сільська рада Горохівського району Волинської області) 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави 
 Про призначення позачергових виборів Широкобалківського сільського голови (Білозерський район Херсонської області) 
 Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей 
 Про призначення позачергових виборів Синьооківського сільського голови (Синьооківська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про виведення з кризового стану підприємств гірничо-металургійного комплексу України і стабілізації надходжень до Державного бюджету України від їх діяльності 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку Євген Марчук - Єдність 
 Про внесення змін до виборчого бюлетеня по виборах Президента України 31 жовтня 1999 року 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Кузьміна Рената Равелійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість (щодо поставки житла та землі) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо племінної справи у тваринництві 
 Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська ) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про поштовий зв'язок 
 Про внесення змін до статті 1 Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 
 Про призначення позачергових виборів Городенківського міського голови (місто Городенка Городенківського району Івано-Франківської області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та п... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про внесення зміни до постанови від 5 лютого 2002 року N 228 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному вибо... 
 Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України п'ятого скликання та обрання голови, першого за... 
 Про призначення позачергових виборів Новоселицького міського голови 
 Про внесення змін до Закону України Про фінансове оздоровлення державного підприємства Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макар... 
 Про призначення позачергових виборів Гніздичівського селищного голови (Гніздичівська селищна рада Жидачівського району Львівської області) 
 Про прийняття Статуту Міжнародної організації з міграції та Змін до Статуту 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між Росій... 
 Про призначення позачергових виборів Бутівського сільського голови (Бутівська сільська рада Сосницького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення у сфері метрологічної діяльності 
 Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні 
 Про альтернативну (невійськову) службу 
 Про призначення позачергових виборів Катеринопільського селищного голови (Катеринопільська селищна рада Катеринопільського району Черкаської області) 
 Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про утворення, у винятковому випадку, спеціальної виборчої дільниці та відповідної дільничної виборчої комісії з виборів Президента України 31 жовтня 2004 ро... 
 Заява Антикризової коаліції у Верховній Раді України п'ятого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Бохоницького сільського голови (Бохоницька сільська рада Вінницького району Вінницької області) 
 Про ратифікацію П'ятого додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу 
 Про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо виплати допомоги при народженні дитини 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства 
 Про призначення позачергових виборів Дем'янковецького сільського голови (Дем'янковецька сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво 
 Про визнання обраною народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному ... 
 Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи стосовно заснування в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного харак... 
 Про внесення змін до статті 20 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосов... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів 
 Про призначення позачергових виборів Котівського сільського голови (Котівська сільська рада Радомишльського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період 
 Про дострокове припинення повноважень члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Потураєва М.Р. у зв'язку з ротацією частини складу... 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках 
 Про державну геологічну службу України 
 Про призначення позачергових виборів Пісківського сільського голови (Пісківська сільська рада Ясинуватського району Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Московського сільського голови (Московська сільська рада Вільнянського району Запорізької області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживача... 
 Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України 
 Про призначення позачергових виборів Шевченківського сільського голови (Шевченківська сільська рада Березівського району Одеської області) 
 Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України 
 Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України Про Державний бюджет України на 2018 рік щодо забезпечення захисту інформації в інформаційних ре... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку Влада народу 
 Про особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення в галузі електроенергетики 
 Про призначення позачергових виборів Каширівського сільського голови (Казанківський район Миколаївської області) 
 Про призначення Ткачука П.М. суддею Конституційного Суду України 
 Про призначення позачергових виборів Новофедорівського селищного голови (Новофедорівська селищна рада Сакського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання 
 Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попер... 
 Про внесення зміни до статті 36 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальни... 
 Про відзначення 75-річчя утворення Житомирської області 
 Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах Україн... 
 Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України 
 Про призначення позачергових виборів Пантелеймонівського селищного голови (Пантелеймонівська селищна рада Горлівської міської ради Донецької області) 
 Про приєднання України до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення зміни до статті 38 Закону України Про статус суддів 
 Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Боднарівського сільського голови 
 Про призначення позачергових виборів Іванчуківського сільського голови (Іванчуківська сільська рада Ізюмського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Сарненського міського голови (місто Сарни Сарненського району Рівненської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України (щодо розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, в... 
 Про ратифікацію Угоди про внесення змін № 11 до Угоди про грант № 006 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та ро... 
 Про внесення змін до статті 13 Закону України Про оренду землі 
 Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну науково-технологічну програму створення системи сейсмологічного моні... 
 Про Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки 
 Про ратифікацію Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про уникнення подвійного оподаткування доході... 
 Про призначення позачергових виборів Боково-Платівського селищного голови (Боково-Платівська селищна рада Антрацитівської міської ради Луганської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення 
 Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного в 2000 році 
 Про внесення змін до Закону України Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері т... 
 Про проект Закону України про угоди про розподіл продукції 
 Про позашкільну освіту 
 Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія 
 Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора ... 
 Про призначення позачергових виборів Попівського сільського голови (Попівська сільська рада Онуфріївського району Кіровоградської області) 
 Про Концепцію судово-правової реформи в Україні 
 Про збереження та розвиток народних художніх промислів України в ринкових умовах 
 Про внесення змін і уточнень до Постанови Верховної Ради України Про введення в дію Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про зайнятість населення 
 Про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового та фінансового забезпечення Служби безпеки України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні ) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про відзначення 125-річчя з дня народження двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про телекомунікації 
 Про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Юзькової Т.Л. 
 Про внесення зміни до статті 10 Закону України Про Вищу раду юстиції щодо приведення у відповідність із Законом України Про судоустрій і статус суддів 
 Про призначення позачергових виборів Краслянського сільського голови (Краслянська сільська рада Прилуцького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до статті 31 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій ЗА СОЮЗ 
 Про призначення позачергових виборів Дмитрівського сільського голови (Дмитрівська сільська рада Радехівського району Львівської області) 
 Про режим використання грошових благодійних пожертв на матеріально-технічне та медичне забезпечення Збройних Сил України та Національної гвардії України 
 Про стан реалізації адміністративної реформи стосовно вдосконалення діяльності органів виконавчої влади 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку 
 Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про внесення зміни до пункту 3 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Новомажарівського сільського голови (Новомажарівська сільська рада Зачепилівського району Харківської області) 
 Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки 
 Про визнання Кобець О.С., Татусяка С.П. обраними народними депутатами України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм наданн... 
 Про відзначення 75-річчя утворення Луганської області 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів 
 Про направлення національного контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry