Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника Софія Київська 
 Про скликання пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Бельгія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно ... 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці 
 Про відзначення 75-річчя утворення Запорізької області 
 Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей 
 Про протидію торгівлі людьми 
 Про призначення позачергових виборів Врадіївського селищного голови (Врадіївська селищна рада Врадіївського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про туризм щодо надання туристичних послуг 
 Про Президію першої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про ратифікацію Угоди про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Інтернет партія України , у загальнодержавному багатом... 
 Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України 
 Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік 
 Про звільнення членів Ради Національного банку України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення ставок і зборів у співвідношенні з розміром неоподатковуваного мінімуму доходів гром... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування прав концесіонерів 
 Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо актів регуляторів фондового ринку та ринку небанківських фінансових послуг 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу, утворених постановою Центральної виборчо... 
 Про Рекомендації парламентських слухань Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і ряд... 
 Про призначення позачергових виборів Осітнянського сільського голови (Осітнянська сільська рада Христинівського району Черкаської області) 
 Про встановлення меж міста Калуш Івано-Франківської області 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним банком реконструк... 
 Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей 
 Про визнання Гаркуші О.М. таким, який відмовився від депутатського мандата, та визнання обраною народним депутатом України Ващук К.Т. 
 Про проведення парламентських слухань про становище молоді 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про День Уряду України у грудні 2005 року 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Громадянської партії ПОРА , на позачергових виборах народних депутатів У... 
 Про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту 
 Про відзначення 190-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка 
 Про внесення змін до Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
 Про призначення позачергових виборів Пилипівського сільського голови (Пилипівська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку політичних партії: Блок партії пенсіонерів України Парт... 
 Про внесення змін до Цивільного кодексу України 
 Про внесення зміни до статті 23-1 Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про призначення Георгієвської В.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську ) між Україною та Європейським інвестиційним банком 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Соціалістичної партії України, на позачергових виборах народних депутатів... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Наша Україна , у загальнодержавному багатомандатному в... 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною Плану дій щодо ліберал... 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища 
 Про рослинний світ 
 Про заяву Голови Верховної Ради України Литвина В.М. про відкликання його з посади 
 Про призначення позачергових виборів Горбівського сільського голови (Горбівська сільська рада Куликівського району Чернігівської області) 
 Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 
 Про призначення Ю. Смирнова Міністром внутрішніх справ України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення 
 Про внесення змін до Закону України Про введення мораторію на примусову реалізацію майна 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та реалізації алкогольних напоїв 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Клюєва А.П. 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Чечетова М.В. на посаду Голови Фонду державного майна України 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості 
 Про призначення позачергових виборів Кегичівського селищного голови (Кегичівська селищна рада Кегичівського району Харківської області) 
 Про об'єднання державних підприємств зв'язку 
 Про призначення Конопольського О.М. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського селищного голови (Миколаївська селищна рада Миколаївського району Одеської області) 
 Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб 
 Про недопущення закриття об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості 
 Про внесення змін до Закону України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності щодо вилучення з Переліку документів, які... 
 Про призначення позачергових виборів Кіцманського міського голови (місто Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Вільненського сільського голови (Вільненська сільська рада Синельниківського району Дніпропетровської області) 
 Про Національну енергетичну програму України до 2010 року 
 Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Стратегія гуманітарної політики сучасної України 
 Про внесення змін до статті 10 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Прохорівського сільського голови (Прохорівська сільська рада Волноваського району Донецької області) 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект Модернізація державної податкової служби України - 1 ) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Бразилія про торговельно-економічне співробітництво 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення зміни до статті 149 Кримінального кодексу України щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами 
 Про призначення позачергових виборів Лазурненського селищного голови (Лазурненська селищна рада Скадовського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5 
 Про внесення змін до Закону України Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або ... 
 Про внесення змін до Закону України Про недержавне пенсійне забезпечення 
 Про призначення позачергових виборів Кодаківського сільського голови (Кодаківська сільська рада Васильківського району Київської області) 
 Про ратифікацію Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Іспанії щодо фінансового співробітництва 
 Про відзначення 800-річчя заснування села Онут Заставнівського району Чернівецької області 
 Про призначення позачергових виборів П'ядицького сільського голови (П'ядицька сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про охорону прав на сорти рослин 
 Про призначення позачергових виборів Молодогвардійського міського голови (Молодогвардійська міська рада Краснодонської міської ради Луганської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття щодо посилення платіжної дисципліни страху... 
 Про внесення змін до Закону України Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення 
 Про призначення позачергових виборів Маслівського сільського голови (Маслівська сільська рада Шполянського району Черкаської області) 
 Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік (щодо використання коштів від продажу акцій ВАТ Криворізький гірничо-металург... 
 Про внесення змін до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 
 Про внесення змін до Митного тарифу України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення 
 Про внесення змін до Закону України Про Кабінет Міністрів України щодо визначення розподілу повноважень 
 Про перейменування села Радянське Кременецького району Тернопільської області 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про морський транспорт 
 Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 2006 рік 
 Про внесення зміни до Закону України Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів 
 Про внесення змін до Закону України Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під ча... 
 Про призначення позачергових виборів Пиріжківського сільського голови (Пиріжківська сільська рада Малинського району Житомирської області) 
 Про дотримання положень Закону України Про вибори Президента України щодо проведення передвиборної агітації 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Ліберальної партії України, у загальнодержавному багатомандатному виборчо... 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Грецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно ... 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Кислівського сільського голови (Кислівська сільська рада Куп'янського району Харківської області) 
 Про формування валютних фондів України у 1992 році 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві ... 
 Про День Уряду України у грудні 2003 року 
 Про віднесення міста Малин Малинського району Житомирської області до категорії міст обласного значення 
 Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Яковенка Олександра Миколайовича 
 Про внесення змін до Закону України Про постійні комісії Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення 
 Про призначення позачергових виборів Петрушівського сільського голови (Петрушівська сільська рада Ічнянського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Білогривського сільського голови (Білогривська сільська рада Кролевецького району Сумської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2017 рік 
 Про перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району Київської області 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Єдиного державного реєстру 
 Про реалізацію Закону України Про Державний бюджет України на 1993 рік 
 Про ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 
 Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України 
 Про призначення Діденка О.М. на посаду члена Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Рожищенського міського голови (місто Рожище Рожищенського району Волинської області) 
 Про ратифікацію Угоди про позику (Проект Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру ) між Україн... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Партія екологічного порятунку ЕКО+25% 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова 
 Про призначення позачергових виборів Червоноармійського сільського голови (Червоноармійська сільська рада Білокуракинського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Гальчинського сільського голови (Гальчинська сільська рада Бердичівського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в цивільних справах 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору 
 Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості вугледобувних, вуглепереробних та шахтовуглебудівних підприємств Міністерства вугільної промислово... 
 Про День Уряду України у лютому 2003 року 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про міжнародний комерційний арбітраж 
 Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України Про податок на добавлену вартість та Про акцизний збір 
 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів 
 Про призначення Ю.Богуцького Міністром культури і мистецтв України 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку із створенням органів доходів і зборів 
 Про призначення позачергових виборів Нижньоапшанського сільського голови (Нижньоапшанська сільська рада Тячівського району Закарпатської області) 
 Про призначення позачергових виборів Великомидського сільського голови (Костопільський район Рівненської області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ в агропромисловому комплексі України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry