Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнської партії Народної Довіри, на позачергових виборах народних д... 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про лікарські засоби щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про міліцію щодо міжнародного співробітництва 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації 
 Про внесення змін до статті 33 Закону України Про статус депутатів місцевих рад 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про науково-технічне співробітництво 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів 
 Про призначення позачергових виборів Шостаківського сільського голови (Шостаківська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до статті 12 Закону України Про плату за землю 
 Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 
 Про призначення позачергових виборів Мощенського сільського голови (Мощенська сільська рада Ковельського району Волинської області) 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Кривоноса Сергія Григоровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Мар'янівського сільського голови (Мар'янівська сільська рада Старобешівського району Донецької області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення 
 Про внесення змін до Закону України Про музеї та музейну справу 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2018 рік 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про призначення позачергових виборів Нападівського сільського голови (Нападівська сільська рада Калинівського району Вінницької області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ляшка Олега Валерійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку про внесення змін до Рамкової угоди між Україною... 
 Про відкликання народного депутата України 
 Про призначення позачергових виборів Письменського селищного голови (Письменська селищна рада Васильківського району Дніпропетровської області) 
 Про звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії 
 Про ратифікацію Угоди про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Республіки Чилі 
 Про деякі заходи із вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни з нагоди 60-ї річниці визволення України від фашистських загарбників 
 Про Рекомендації парламентських слухань Про функціонування української мови в Україні 
 Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Двічі Героя Соціалістичної праці, організатора стаханівського руху в сільському господарстві П.М. Ангеліної 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і причин загибелі журналіста Г. Гонгадзе та з'ясування причин звол... 
 Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для насел... 
 Про приватизаційні папери 
 Про День Свободи 
 Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств 
 Про призначення позачергових виборів Полтавського сільського голови (Полтавська сільська рада Гуляйпільського району Запорізької області) 
 Про призначення позачергових виборів Косиковецького сільського голови (Косиковецька сільська рада Новоушицького району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Березнянського сільського голови (Березнянська сільська рада Хмільницького району Вінницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
 Про ратифікацію Протоколу про правила ліцензування імпорту державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі 
 Про присудження у 2012 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про затвердження складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2016 - 2020 роки 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати п... 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації щодо державного підприємства Державна мо... 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Євгена Березняка 
 Про поводження з радіоактивними відходами 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про зовнішньоекономічну діяльність 
 Про стан підготовки паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 
 Про ратифікацію Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах - учасницях Співд... 
 Про внесення змін до Закону України Про платіжні системи та переказ грошей в Україні 
 Про проведення парламентських слухань Становище жінок в Україні: реалії та перспективи 
 Про порядок введення в дію Закону України Про органи суддівського самоврядування 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Добродомова Дмитра Євгеновича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про забезпечення дотримання законодавства України в галузі культури та спорту (щодо недопущення знищення стадіону в місті Севастополі) 
 Про призначення позачергових виборів Клепинінського сільського голови (Красногвардійський район Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін та доповнень до наказу Мінприроди від 26 квітня 2010 року N 179 
 Про День Уряду України у квітні 2005 року 
 Про призначення позачергових виборів Гаврилівського сільського голови 
 Про призначення позачергових виборів Хоминцівського сільського голови (Хоминцівська сільська рада Роменського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Киргизькою Республікою 
 Про внесення змін до статті 9 Закону України Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Балоги В.І. 
 Про призначення позачергових виборів Розквітненського сільського голови (Розквітненська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області) 
 Про проект Закону України про міжнародну технічну допомогу 
 Про підсумки парламентських слухань Інформаційна політика України: стан і перспективи 
 Про проведення парламентських слухань щодо проблем інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України 
 Про призначення позачергових виборів Скитківського сільського голови (Скитківська сільська рада Липовецького району Вінницької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквід... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
 Про звіт Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей 
 Про День працівників місцевої промисловості 
 Про збільшення чисельності батальйону Збройних Сил України в Миротворчих Силах ООН на території колишньої Югославії та надіслання групи військових спостерігачі 
 Про позачергові вибори Криворізького міського голови 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Кинашівського сільського голови (Кинашівська сільська рада Тульчинського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про телекомунікації щодо безоплатного отримання рахунків за надані телекомунікаційні послуги 
 Про зміну меж території у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації 
 Про призначення позачергових виборів Гаврилівського сільського голови (Гаврилівська сільська рада Покровського району Дніпропетровської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Закону України Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз та інших законодавчих актів України 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про призначення позачергових виборів Лизинського сільського голови (Лизинська сільська рада Білокуракинського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Бондурівського сільського голови (Бондурівська сільська рада Гайсинського району Вінницької області) 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР 
 Про приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 
 Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про державне оборонне замовлення 
 Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про страхування 
 Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про судовий збір щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про транзит через територію України військових формувань Російської Федерації, які ти... 
 Про призначення позачергових виборів Симонівського сільського голови (Симонівська сільська рада Гощанського району Рівненської області) 
 Про ратифікацію Угоди про формування Єдиного економічного простору 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кінаха А.К. 
 Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України 
 Про внесення зміни до статті 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність 
 Про відзначення у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 
 Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Вітренко Н.М. 
 Про внесення змін і доповнень до статей 43,43-1 Кодексу законів про працю України 
 Про призначення позачергових виборів Будищенського сільського голови (Будищенська сільська рада Коропського району Чернігівської області) 
 Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні 
 Про внесення зміни до статті 9 Закону України Про громадянство України 
 Про введення мораторію на примусову реалізацію майна 
 Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про лікарські засоби щодо забезпечення проведення фармацевтичної розробки лікарських засобів 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Грузією про економічне співробітництво на 1999-2008 роки 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Індія про взаємну правову допомогу у цивільних і господарських справах 
 Про призначення позачергових виборів Бабичівського сільського голови (Бабичівська сільська рада Червоноармійського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Прасолова І.М. 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Його Величності Султана і Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу про сприяння та взаємний захист інвестицій та... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про надання взаємодопомоги у боротьбі з неза... 
 Про скасування постанови Центральної виборчої комісії від 29 січня 2002 року N 139 в частині реєстрації кандидатом у народні депутати України в багатомандатн... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Оніщука М.В. 
 Про затвердження кандидатури Кравченка Ю.Ф. для призначення на посаду Голови Державного митного комітету України 
 Про призначення позачергових виборів Либохорського сільського голови (Либохорська сільська рада Турківського району Львівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Рай-Олександрівського сільського голови (Рай-Олександрівська сільська рада Слов'янського району Донецької області) 
 Про Голову Верховної Ради України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про взаємне сприяння та захист інвестицій 
 Про внесення змін до Закону України Про статус гірських населених пунктів в Україні 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо приведення підслідності у відповідність із компетенцією правоохоронних органів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборного списку виборчого блоку по... 
 Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність,... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері 
 Про форму і текст виборчого бюлетеня для повторного голосування по виборах Президента України 14 листопада 1999 року 
 Про внесення змін до Виправно-трудового кодексу України 
 Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання 
 Про призначення позачергових виборів Острожанського сільського голови (Острожанська сільська рада Жашківського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Підлісномукарівського сільського голови (Підлісномукарівська сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Ленінського сільського голови (Ленінська сільська рада Сквирського району Київської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно 
 Про заходи щодо роздержавлення відкритого акціонерного товариства Державна холдингова компанія Павлоградвугілля 
 Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Мураєва Євгенія Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про призначення позачергових виборів Чомонинського сільського голови (Чомонинська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання 
 Про Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry